e-PIT 2023 – co warto wiedzieć?

Do kiedy i jak rozliczyć e-PIT 2023?

System e-PIT 2023 to usługa wprowadzona przez Ministerstwo Finansów mająca na celu ułatwienie podatnikom rozliczenia podatków z urzędem skarbowym w trybie online. Na platformie e-PIT 2023 będą umieszczone informacje od pracodawców, a podatnicy, którzy chcą skorzystać z przysługujących ulg oraz odliczeń od dochodów, będą mogli to zrobić po zalogowaniu się do systemu. Program jest bardzo intuicyjny, a każdy z podatników, po zalogowaniu się do panelu użytkowania, będzie miał szansę zapoznać się z e-PIT 2023, który został wyliczony przez urząd skarbowy oraz do wprowadzania korekt.

  1. e-PITy2023 – zmiany i uproszczenia
  2. e-PIT 37 – co można odliczyć?
  3. PIT 28 – zmiany w 2023

1. e-PITy 2023 – zmiany i uproszczenia

e-PITy 2023 to przede wszystkim wyjście naprzeciw podatnikom, którzy do tej pory woleli rozliczać się z urzędem skarbowym w tradycyjnej formie. PIT online został tak skonstruowany, że podatnik może się rozliczyć za pomocą kilku kliknięć oraz bez problemu będzie można wprowadzić zmiany, wpisać dodatkowe ulgi, darowizny, jak i również nowy numer KRS, na który użytkownik platformy chce przekazać 1% podatku.

Podatnik może dokonać rozliczenia na platformie podatki gov pl (system wprowadzony przez ministerstwo finansów PIT), gdzie znajdzie nie tylko zakładki do deklaracji PIT gov, CIT, VAT i innych podatków, ale również kalkulator oraz różne podpowiedzi w sekcji podatnik info. Na stronie znajduje się również zakładka twój e PIT 2023 logowanie. Należy pamiętać, że do zalogowania na konto wymagany będzie profil zaufany PIT – nie jest to jednak nic skomplikowanego, a profil zaufany używany jest również do wypełniania innych dokumentów, które znajdują się na stronach „gov”. System e podatki jest intuicyjny i został stworzony, aby ułatwić rozliczenie PIT 2023.

Rok ten jest jednak również związany z różnymi zmianami w rozliczaniu podatków. Tutaj pojawić się mogą pytania jak rozliczyć PIT za 2022 oraz do kiedy rozliczyć PIT? Termin rozliczeń podatkowych został ujednolicony, niezależnie od formy opodatkowania wybranej przez podatnika. Rozliczenie PIT 28 przez internet oraz w tradycyjnej formie zostało wydłużone w stosunku do terminów z poprzednich lat i PIT podlegający rozliczeniu na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych należy złożyć do 2 maja 2023, a nie tak jak w ubiegłym roku do końca lutego. Zmiana ta obejmuje zarówno podatników rozliczających się w tradycyjnej formie, tj. poprzez dostarczenie uzupełnionej deklaracji do urzędu skarbowego lub nadanie deklaracji listem za pośrednictwem poczty, jak i poprzez platformę e-PIT 2023 gov i wysłanie zeznania podatkowego w e urząd skarbowy.

ePIT 2023 to nie tylko zmiany w ulgach, podatku ryczałtowym, terminach rozliczeń podatkowych, ale również intuicyjny i zmodernizowany system, dzięki któremu można w prosty sposób wypełnić i wysłać e-PIT za 2022 bez konieczności wychodzenia z domu – wystarczy dostęp do urządzeń mobilnych, tj. laptopa, tabletu lub telefonu komórkowego oraz Internetu.

PIT online rozliczony w PITax.pl uwzględni wszelkie dostępne ulgi

2. e-PIT 37 – co można odliczyć za rok 2022?

e-PIT 37 to jedna z najpopularniejszych form opodatkowania, z której korzystają osoby wykonujące stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, ale również zawierających umów zlecenie, umów o dzieło oraz emeryci i renciści. Opodatkowaniu nie podlegają osoby, które nie osiągnęły żadnych przychodów w danym roku, czyli np. studenci będący na utrzymaniu rodziców czy osoby niepracujące będące na utrzymaniu współmałżonka.

Podczas wypełniania deklaracji PIT online warto pamiętać o skorzystaniu z przysługujących ulg oraz odliczeń, aby otrzymać najwyższy zwrot lub zapłacić niższy podatek – nawet przy rozliczaniu się z urzędem skarbowym poprzez e-PIT 2023 należy pamiętać, że na platformie jest opcja wprowadzania zmian oraz korekt. A jaka ulga od podatku przysługuje przy rozliczaniu PIT 37 na podstawie PIT-11? Prorodzinna – na dzieci – należy dostarczyć akt urodzenia i prawo do opieki na dzieci oraz ulga abolicyjna, na pracę za granicą – tutaj należy dostarczyć dokument z zagranicy (odpowiednik PIT‑11).

Co można zatem odliczyć od dochodu lub podatku w e PITy 2022? W PIT 37 można również dokonać odliczeń od dochodu. Przysługują: ulga termomodernizacyjna (wymagane są faktury z podatkiem VAT); ulga na zabytki (faktury od podatnika VAT czynnego); ulga na inwestycję w spółkę alternatywną, IKZE (konto emerytalne); składki ZUS – należy dostarczyć  RMUA bądź inny dokument, który potwierdza wartość zapłaconych lub pobranych składek; zwrot nienależnych świadczeń, ulga na leki, sprzęt rehabilitacyjny, samochód, darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze ,darowizny na kult-Kościół, darowizny na organizacje pożytku publicznego oraz darowizny na cele edukacji zawodowej, ulga ze względu na krwiodawstwo, osocze. Ponadto przysługuje również ulga na Internet (maksymalnie 760 zł i tylko przez dwa następujące po sobie lata), ulga od darowizny tabletów i laptopów na rzecz jednostek prowadzących placówki oświatowe, od darowizny na rzecz walki z COVID-19.

Przy innych formach opodatkowania wyróżnia się również: ulgę na robotyzację, ulgę na złe długi, stratę podatkową, ulgę na badanie i rozwój, ulgę na terminal płatniczy oraz wydatki na jego obsługę, ulgę na sport/kulturę/szkolnictwo, ulgę na stworzenie nowego produktu oraz ulgę na marketing produktu.

500 plus w 2023 wniosek nie jest ujmowany w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT 36, ponieważ świadczenie jest zwolnione z opodatkowania.

3. PIT 28 – zmiany w 2023

W tym roku, poza ujednoliceniem terminów rozliczenia podatkowego, podatnicy utracili możliwość odliczenia składek zdrowotnych w wysokości 7,75% od podatku/dochodu. W e PITy 2022 zmieniły się również stawki od podatku ryczałtowego dla poszczególnych branż w PIT 28: 17% przychodów osiągalnych w zakresie wolnych zawodów, 14% dla osób, które świadczą usługi z zakresu opieki zdrowotnej, inżynierskiej, architektonicznej, usług badań i analiz technicznych oraz w zakresie specjalistycznego projektowania. Podatek w wysokości 15% spadł na 12% dla przychodów IT, które pochodzą ze świadczenia usług związanych z produktami gamingowymi oraz pakietów oprogramowania systemowego, użytkowego lub komputerowego.

Szkolenia BHP – dlaczego warto z nich skorzystać