Projekt domu, czyli jak architekt zamienia pomysł w rzeczywistość?

Plany budynków, czy mówiąc inaczej projekty domów to zestaw rysunków składający się z planu piętra, planu terenu, przekrojów, elewacji, rysunków elektrycznych, hydraulicznych i krajobrazowych, ułatwiających budowę na miejscu. Rysunki są środkiem przekazywania poglądów i koncepcji architekta lub projektanta w rzeczywistość.

Rodzaje planów – projektów

Biorąc pod uwagę szczegółowość i złożoność projektu, architekt wydaje różne rodzaje rysunków w celu łatwego zrozumienia i płynnego przebiegu procesu budowlanego. Niektóre rodzaje rysunków omówiono szczegółowo poniżej, o innych można przeczytać więcej na portalu Antybiz.

Plan terenu

Plan terenu to kompleksowy szczegółowy rysunek budynku lub mieszkania przedstawiający cały plan budynku. Pokazuje granice nieruchomości i środki dostępu do terenu, a także pobliskie struktury, jeśli są one istotne dla projektu. W przypadku projektu budowlanego plan terenu musi również zawierać wszystkie przyłącza usługowe, takie jak linie odwadniające i kanalizacyjne, wodociągowe, elektryczne i komunikacyjne, oświetlenie zewnętrzne itp.

Jest to pierwszy projekt, który jest wykonywany dla każdego projektu przed przejściem do procesu szczegółowego. Sporządzenie planu terenu jest narzędziem służącym do podejmowania decyzji zarówno o układzie terenu, jak i wielkości i orientacji proponowanych nowych budynków.

Rysunki te powinny być zgodne z lokalnymi przepisami zagospodarowania przestrzennego, w tym z ograniczeniami dotyczącymi miejsc historycznych. Działają jako umowa prawna o pozwoleniu na budowę od organu rządowego. W tym celu wymagane jest, aby plan terenu był sporządzony przez licencjonowanego specjalistę, takiego jak architekt, inżynier, architekt krajobrazu lub geodeta.

Plan piętra

Plan tego rodzaju oznacza widok z góry dowolnego budynku lub obiektu. Rzut to najbardziej fundamentalny schemat architektoniczny, widok z góry pokazujący rozmieszczenie przestrzeni w budynku w taki sam sposób jak mapa, ale pokazujący układ na określonym poziomie budynku.

Rzut kondygnacji jest definiowany jako pionowy rzut prostopadły obiektu na poziomą płaszczyznę przecinającą budynek. Pokazuje ściany, okna, drzwi i inne elementy, takie jak schody, armatura, a nawet meble. Plan piętra jest zwykle podawany w formie 2D, która zawiera wszystkie pomiary i szczegóły. Teraz aby pozyskać lepsze zrozumienie i konceptualizację planu przed budową, plany pięter są wykonywane w 3D, gdzie można zobaczyć, jak wygląda całe mieszkanie z meblami z góry, co daje możliwość zobaczenia nie tylko, jak przedmioty mieszczą się w przestrzeni , ale jak poszczególne elementy mebli wyglądają razem.

Przekrój

Geometrycznie przekrój poprzeczny to poziomy rzut prostopadły budynku na pionową płaszczyznę przecinającą budynek. Przekrój poprzeczny to przekrój pionowy dowolnego budynku, który pokazuje szczegóły wymiarów, grubości dowolnego elementu budynku. Przedstawia również wysokość parapetu, wysokość nadproża, wysokość podłogi i inne drobne szczegóły konstrukcji. Płaszczyzna przekroju, w której plan jest cięty pionowo, jest reprezentowana zwykle za pomocą pogrubionej przerywanej linii prostej.