Autobusy i autokary: transport, któremu się ufa

kopalnia busyAutobusy i autokary to najważniejsza forma miejskiego i wiejskiego transportu pasażerskiego na całym świecie. Wzrost liczby ludności, zmieniające się wzorce mobilności i większy nacisk na kwestie środowiskowe zmieniają oblicze transportu publicznego.

Niezależnie od tego, czy na krótkich, czy długich dystansach, autobusy i autokary są jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej ekologicznych, najbardziej przyjaznych dla użytkownika, niedrogich i integracyjnych środków transportu obejmujących przewóz osób Kraków.

Autobusy i autokary kształtują zrównoważoną mobilność od ponad wieku

Autobusy są najczęstszym sposobem przemieszczania się ludzi na krótkie i średnie odległości w miastach i na większości obszarów wiejskich. Odgrywają także kluczową rolę w łączeniu różnych środków transportu miejskiego.
Autobusy wygodnie przemieszczają ludzi na duże odległości i pozwalają odkrywać nowe miejsca poprzez turystykę, w tym kontekście popularnością cieszy się także wynajem busów kraków. Często jedne i drugie stanowią jedyny środek transportu na duże odległości dla większości ludności świata.

Elastyczny, szybki, zielony i czysty – transport idealny!

Przy minimalnych nakładach inwestycyjnych można uruchomić nowe trasy – przez miasto lub kraje. Autobusy i autokary to najbardziej elastyczna, niedroga i elastyczna forma transportu pasażerskiego.

Oprócz zmniejszenia zatorów, autobusy i autokary mają również najniższy ślad węglowy na pasażera spośród wszystkich rodzajów transportu zmotoryzowanego.

A przy ciągłym odnawianiu flot – w wielu krajach nawet o 10% rocznie – autobusy i autokary przodują we wdrażaniu nowej technologii niskoemisyjnej.

Praca społeczna

Autobusy i autokary odgrywają ważną rolę w spójności społecznej, pomagając ludziom, zwłaszcza osobom o niskich dochodach, dostęp do edukacji, pracy i opieki zdrowotnej. Gdyby nie opcja jaką jest przewóz osób kraków z mniejszych miejscowości, być może duża część Polaków nigdy nie byłaby w stanie zobaczyć tak ważnego punktu na mapie naszego kraju. I często są jedyną opcją transportu dla osób, które:

  • nie prowadzą samochodu,
  • są niepełnosprawne,
  • mieszkają w odległych obszarach.

Kluczowym ogniwem w łańcuchu mobilności jest autobus lub autokar, który zabiera Cię do miejsca docelowego, gdy wysiądziesz z samolotu, pociągu, tramwaju lub statku.

 Neo Hotel Kraków

Czy wiesz, że… ?

Autobusy i autokary stanowią 55% transportu publicznego w Europie, ponad 45% wszystkich przewozów pasażerskich w Turcji i 751 milionów podróży pasażerskich rocznie w USA. Przemysł autobusowy i autokarowy zatrudnia około 8 milionów ludzi w Europie. Każde miejsce pracy utworzone w przemyśle autobusowym i autokarowym tworzy co najmniej trzy dodatkowe miejsca pracy w branżach partnerskich, a ponad 21 milionów ludzi pracuje bezpośrednio w chińskim przemyśle autobusowym i autokarowym. Najlepsze jednak jest to, że na odległościach od 500 do 1000 kilometrów autobusy i autokary mają najniższy koszt na pasażera spośród wszystkich rodzajów transportu.