Bezpieczeństwo pracownika obsługi maszyn

praca-przy-maszynach

Praca w zakładzie produkcyjnym to specyficzne zajęcie. Jak większość zawodów, również pracownicy produkcji zobowiązani są do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, jednak specyfika tego zajęcia sprawia, że nieszczęśliwe wypadki zdarzają się stosunkowo często. Praca wykonywana jest przy maszynach – bywa, że kilka osób obsługuje jedno urządzenie. W takich warunkach nietrudno o wypadek, dlatego zasady BHP muszą być bezwzględnie stosowane.

Bezpieczne warunki pracy

Bieżąca obsługa maszyn, nadzorowanie prawidłowej pracy urządzeń i taśmy produkcyjnej, kontrola jakości produktów, pakowanie – to podstawowy zakres obowiązków pracownika produkcji. Za przykład może posłużyć zakład produkcji opakowań foliowych – podstawą jego funkcjonowania jest zapewnienie pracownikom obsługującym maszyny bezpiecznych warunków. Muszą być oni chronieni przed działaniem szkodliwego promieniowania, drganiami mechanicznymi, hałasem oraz niezdrowym wpływem substancji chemicznych. Maszyny muszą posiadać sprawny system alarmowy, który informuje o występujących awariach. Ponadto, wszelkie urządzenia obsługiwane przez człowieka powinny mieć system osłon, oznakowań i zabezpieczeń chroniących przed ewentualnym urazem, a ich stan techniczny powinien być regularnie kontrolowany. Natomiast obowiązkiem pracowników jest ścisłe przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Każdy z nich przed rozpoczęciem pracy przechodzi specjalne szkolenie na ten temat. Zasady te dotyczą m. in. ubioru – niewskazane jest obsługiwanie maszyn w stroju z luźnymi elementami, które mogłyby zostać wciągnięte przez pracującą taśmę. Obuwie powinno uniemożliwiać pośliźnięcie się i posiadać zabudowane, specjalnie wzmocnione fragmenty. Pracownik ma obowiązek nosić ochronną odzież, maski i rękawice jeśli praca wymaga kontaktu ze szkodliwymi chemikaliami.

Absolutne zakazy

Kategorycznie zabronione jest podjęcie pracy pod wpływem alkoholu i innych substancji odurzających – może to mieć tragiczne skutki i narazić na niebezpieczeństwo współpracowników i całą halę produkcyjną. Obowiązuje również absolutny zakaz palenia tytoniu, przede wszystkim ze względu na możliwą obecność na hali łatwopalnych substancji, co w konsekwencji może wywołać pożar. Jednak głównym obowiązkiem każdego pracownika jest dbanie o prawidłowe wykonywanie powierzonego mu zadania – dopilnowanie prawidłowego działania maszyny, dbanie o porządek i czystość miejsca pracy a także niezwłoczne informowanie przełożonego o wszelkich awariach, usterkach czy nieprawidłowościach podczas pracy. Jest to niezwykle ważne, gdyż każda wada w funkcjonowaniu urządzenia może skończyć się nieprzyjemnym w skutkach wypadkiem. Pracownicy produkcji, szczególnie ci mający kontakt z niebezpiecznymi substancjami, są także zobowiązani do regularnego wykonywania badań lekarskich i kontrolowania stanu swojego zdrowia. Przestrzeganie tych zasad jest podstawą prawidłowego i rentownego działania zakładu. Jeśli wszyscy pracownicy znają i stosują się do reguł bezpieczeństwa i higieny pracy, wówczas cały zespół pracuje sprawnie, efektywnie i bezpiecznie – niemiłe wypadki i incydenty zagrażające zdrowiu nie mają miejsca a zakład jest wydajny i przynosi lepsze zyski. Pewne jest więc, że bezpieczeństwo jest niezwykle istotne i każde zachowania zagrażające jego zachowaniu powinny być natychmiastowo eliminowane.

Przepisy BHP

Pracownik zakładu produkcyjnego powinien zasady BHP przede wszystkim znać. Organizowane szkolenia często są traktowane pobłażliwie, jako niepotrzebny dodatek – w rzeczywistości jest niezwykle ważne, by znać te przepisy i w sytuacji zagrożenia potrafić odpowiednio się zachować i zareagować. Natomiast najistotniejsze jest, by pracownik tych zasad przestrzegał. Gwarantuje to udaną współpracę zarówno z pracodawcą jak i ze współpracownikami. Osoba zatrudniona w zakładzie produkcyjnym musi być odpowiedzialna i sumienna. Są to cechy, dzięki którym pracownik nie zaniedba swojego obowiązku – maszyna wymaga stałej kontroli, w przeciwnym wypadku może stać się bardzo niebezpieczna. Każdy godny zaufania pracownik produkcji jest więc na wagę złota.

Artykuł powstał dzięki uprzejmości firmy europak.pl