Brexit kontra Twój kredyt we frankach

21.09.2009 WARSZAWA KANTOR WALUTY WALUTA KURSY WALUT KURS ..FOT MARCIN OBARA / POLSKAPRESSE

Cały świat, a zwłaszcza kraje zjednoczone w Unii Europejskiej, żyły ostatnio wydarzeniem, jakim było wystąpienie Wielkiej Brytanii ze zjednoczenia UE. Wydarzenie z pewnością miało swoje przyczyny w dotychczasowym działaniu Wspólnoty, a złą jakość funkcjonowania Wielkiej Brytanii w Unii oceniło w referendum ponad połowa Brytyjczyków.

Co to oznacza i jakie następstwa ze sobą niesie?

Przede wszystkim, samo odejście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nie będzie szybkim wydarzeniem, a proces będzie trwał głównie ze względu na formalności, zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej. Zgodnie z różnymi źródłami, samą gospodarkę Wielkiej Brytanii również wiele kosztowała decyzja o odejściu ze Wspólnoty. A co dokładnie znaczy odejście kraju dla Polaków żyjących na Wyspach?

Co z Polakami w Brytanii?

Zgodnie z danymi na Wyspach znajduje się około 700 tysięcy polskich obywateli. Zaistniałą sytuację najbardziej odczują Polacy przebywający w Wielkiej Brytanii mniej niż pięć i nie posiadający prawa do pobytu stałego. Oczywistym jest jednak, że imigranci nie będą deportowani z Wielkiej Brytanii z dnia na dzień. I choć nastroje związane z Brexit bywają w Brytanii różne warto pamiętać o zasadzie wzajemności, czyli to w jaki sposób zostaną potraktowani imigranci na Wyspach wpłynie na to, jak będą traktowani Brytyjczycy w innych krajach. Po wystąpieniu z
Unii Europejskiej można się jednak spodziewać trudności na rynku pracy. Po wystąpieniu z Unii Wielka Brytania nie ma również obowiązku wypłacać zasiłków dla imigrantów.

Brexit, a waluty

Wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej ma również wpływ na kursy walut, co może być powodem do niepokoju dla ludzi posiadających kredyt w obcych walutach, chociażby we frankach. Giełda na Brexit zareagowała niemal natychmiast. Jak więc wygląda obecna sytuacja walutowa? Patrząc na zmianę walut można zauważyć, że polski złoty osłabł oraz funt, który nieco staniał w stosunku do polskiej waluty o około 2%. Reszta popularnych walut, w tym między innymi euro czy funt odnotowały wzrost. Co to może oznaczać dla kredytobiorców w obcych walutach? Przede wszystkim wzrost kosztów związanych z kredytem, czyli wyższe raty kredytu. Co więc można zrobić w zaistniałej sytuacji? Zazwyczaj wszelkie procedury określone są w umowie, jednak kurs waluty, w której bierzemy kredyt jest stałym czynnikiem ryzyka, które należy wziąć pod uwagę starając się o kredyt.

Wpływ Brexit na inne kraje

Wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej odbiło się nie tylko na samej Unii czy na konkretnym kraju, ale pociągnęło za sobą wiele następstw dla krajów europejskich. Zmiany odczuwają przede wszystkim imigranci mieszkający na Wyspach, których standard życia ulegnie zmianie. Kolejną zmianą wynikającą z Brexit jest zmiana kursu walut, co z kolei odczują właściciele kredytów w obcych walutach. Zawirowania nie ominęły również międzynarodowej areny politycznej- w pierwszej kolejności można być pewnym zmiany prawa unijnego i zacieśnienia dotychczaspwych więzów między krajami członkowskimi.

W artykule skorzystano z materiałów pochodzących ze strony http://polska-chwilowka.pl/