Czy budownictwo to przyszłościowy zawód? Zobacz kim możesz być po budownictwie!

Czy budownictwo to przyszłościowy zawód Zobacz kim możesz być po budownictwie

Budownictwo to jeden z obszarów gospodarki, który bardzo mocno się rozwija. Liczba nowych inwestycji, tworzy nowe miejsca pracy. Istnieje ogromne zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników. Decydując się na studiowanie budownictwa, mogą otworzyć się przed nami szerokie możliwości zawodowe. Czego można nauczyć się na kierunku budownictwo? Kim można zostać po budownictwie?

Co musisz wiedzieć o kierunku budownictwo?

Budownictwo to przyszłościowy, perspektywiczny kierunek studiów, po którym zdobycie pracy w zawodzie nie jest trudnym zadaniem. To dlatego, że w obecnych czasach występuje spory deficyt wykwalifikowanych pracowników budowlanych, w tym inżynierów budownictwa. Studia na kierunku budownictwo można podjąć np. w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie: http://www.wseiz.pl/pl/studia/wydzial-architektury/budownictwo. Studia te prowadzone są w dwóch trybach: stacjonarnym oraz niestacjonarnym sobotnio-niedzielnym. Trwają 3,5 roku, a student kończąc je, otrzymuje tytuł inżyniera. Na kierunku budownictwo w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania, istnieje możliwość wyboru języka, w którym będą prowadzone studia. Do wyboru mamy język polski i język angielski.

Student na kierunku budownictwo zdobędzie wiedzę na temat projektowania konstrukcji inżynierskich i obiektów budowlanych, nauczy się projektować, wznosić i utrzymywać różnego rodzaju budynki, pozna przepisu budowlane, procedury oraz zasady organizacji przemysłu budowlanego. Podejmując się studiowania budownictwa w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie, możemy zdecydować się na jedną z trzech specjalności: energooszczędne technologie w budownictwie, architektura w budownictwie i konstrukcje budowlane. Pierwsza z nich skupia się na wyborze i realizacji rozwiązań związanych z energooszczędnością i ochroną środowiska, zgodnie z prawami i przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Druga zaś bardziej skupia się na kwestiach kształtowania środowiska przestrzennego zgodnie z wymaganiami technologicznym, technicznymi i estetycznymi. Trzecia specjalność kładzie nacisk na zdobywanie poszerzonej wiedzy w zakresie projektowania i stawiania budowli o konstrukcji stalowej, murowej, żelbetowej i drewnianej.

Perspektywy pracy po kierunku budownictwo

Studia na kierunku budownictwo, dają absolwentom szerokie możliwości – mogą oni podjąć zatrudnienie w budownictwie inwentarskim, ziemnym, podziemnym, wodnym. Student po ukończeniu kierunku budownictwo może podjąć pracę np. w przedsiębiorstwach budowlanych, w zawodzie projektanta i wykonawcy budowlanego bądź kierownika budowlanego, w placówkach administracyjnych, naukowo-badawczych, oświatowych, w biurach i pracowniach projektowych, w charakterze konstruktora czy też w placówkach handlujących materiałami budowlanymi.

Osoby z odpowiednim wykształceniem i kwalifikacjami zdobytymi np. podczas praktyk, nie powinny mieć większego kłopotu ze znalezieniem pracy w budownictwie. Dlatego jeżeli interesuje Cię ten kierunek studiów, nie zastanawiaj się dłużej.