Controlling jako podstawa szybkiego reagowania na zmiany

entrepreneur-2326419_1280

Francis Bacon, angielski mąż stanu i filozof, jest autorem słynnej sentencji mówiącej, że wiedza to potęga. Ta prawda sprzed stuleci jest obecnie jeszcze bardziej aktualna niż kiedykolwiek. Systemy zarządzania informacją stają się w dzisiejszych czasach po prostu niezbędne. Firmy nierzadko płacą krocie za to, by pozyskać szczegółowe dane, a analitycy biznesowi są coraz chętniej zatrudnianymi specjalistami. W takim świecie controlling staje się elementem, który ma coraz większy wpływ na funkcjonowanie oraz rozwój przedsiębiorstwa.

Wiedz pierwszy, że coś się dzieje

Często na rynku przewagę zyskuje ten gracz, który jako pierwszy zauważy pewne trendy i na nie zareaguje. Nie można tego dokonać bez gromadzenia oraz szczegółowej analizy napływających danych. Controlling daje możliwość ustalenia pewnych wartości krytycznych dla interesujących przedsiębiorcę danych. Niestandardowe zmiany w ich zakresie będą automatycznie wychwytywane i wskazywane jako alarmujące. Dzięki temu analizowane będą one w pierwszej kolejności. A to pozwoli na szybkie wprowadzenie ewentualnych działań korygujących.

Decyzje zarządcze oparte na solidnym gruncie

Właśnie dlatego dla kadry zarządzającej niezwykle ważnym elementem są aktualne i sprawdzone informacje. To właśnie na ich podstawie podejmowane są decyzje, zarówno te dotyczące obecnych działań, jak i te związane z dalszym rozwojem przedsiębiorstwa. Aby były one trafne, potrzebna jest stała kontrola procesów zachodzących w firmie oraz na rynku. Oczywiście równie istotna jest ich przejrzysta prezentacja oraz prawidłowa analiza.

Korzyści controllingu widać wyraźnie zwłaszcza w kryzysowych dla firmy sytuacjach. Zebranie odpowiednich informacji oraz podjęcie na ich podstawie decyzji, przebiega szybko i sprawnie. W gorszej sytuacji są wtedy firmy, które dopiero w obliczu trudności zaczynają wprowadzać mechanizmy kontrolne. Ich reakcja jest często spóźniona, a straty poniesione przez przedsiębiorstwo duże. Wszystko to będzie miało wpływ nie tylko na wyniki finansowe, ale również wizerunek firmy.