Czy telepraca się opłaca?

Telepraca

O telepracy można usłyszeć coraz częściej. Dla pracodawców to możliwość zoptymalizowania kosztów prowadzenia firmy, z punktu widzenia pracowników możliwość zyskania większej swobody przy wykonywaniu poszczególnych zadań służbowych. Czy telepraca jest opłacalna?

Kim jest telepracownik? Powołując się na przepisy znajdujące się w Kodeksie pracy można powiedzieć, że to pracownik wykonujący pracę poza firmą i przekazujący jej wyniki za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Telepraca, co oczywiste, nie sprawdza się w stosunku do każdego pracownika. Najczęściej w ten sposób zadania wykonują osoby pracujące jako informatyk, dziennikarz, tłumacz czy księgowy. Rosnące zainteresowanie taką formą zatrudnienia rodzi pytanie, czy telepraca może być korzystna i czy warto zdecydować się na świadczenie pracy w taki sposób.

Od strony formalnej

Jak każda umowa o pracę, również telepraca, powinna być zawarta w formie pisemnej. W przygotowanym dokumencie, który podpisują strony powinny znaleźć się nie tylko dane podmiotów, lecz także informacje np. o sposobach kontaktowania się pracownika z pracodawcą. Warto przy tym dodać, że ustawodawca daje zatrudnionym spore możliwości w zakresie kształtowania poszczególnych punktów umowy o pracę.

Gdy mowa o formalnościach, nie można zapomnieć, że pracodawca ma wobec telepracownika takie same obowiązki jak wobec pozostałych pracowników. Wyjątkiem od tej reguły jest to, że jego podwładny nie musi pisemnie potwierdzać swojej obecności. (Polecamy artykuł: Czy zatrudnienie w formie telepracy się opłaca?).

Obowiązki po stronie pracodawcy

Podmiot decydujący się na wprowadzenie telepracy w swojej firmie musi pamiętać o konieczności:

  • dostarczenia swojemu podwładnemu sprzętu niezbędnego do wykonywania pracy,
  • ubezpieczenia sprzętu,
  • pokrycia wszelkich kosztów związanych np. z instalacją czy konserwacją sprzętu,
  • zapewnienia swojemu pracownikowi pomocy technicznej.

Obowiązki te mogą zostać zniesione, jeżeli strony umówią się inaczej i zdecydują, że np. osoba zatrudniona – do wykonania zleconych jej zadań – będzie wykorzystywała własny sprzęt.

Mobilny styl pracy

Z punktu widzenia zarówno pracodawcy, jak i pracownika telepraca może nieść szereg korzyści. Podmiot zatrudniający nie musi inwestować środków w wynajem biura, nie musi również utrzymywać pozostałych pomieszczeń, w których pracownicy mogliby wykonywać pracę. Jednocześnie ma on kontrolę nad pracownikiem, gdyż może kontaktować się z nim w godzinach pracy.

Telepraca dla pracownika może być formą sprawdzenia swoich umiejętności zarządzania czasem. Jeżeli osoba zatrudniona potrafi się zmobilizować, może mieć nie tylko więcej czasu wolnego, lecz także ma możliwość zaoszczędzenia pieniędzy. W tym przypadku odchodzi np. zakup miesięcznych biletów do pracy. Dodatkowo ma ona stały dostęp do szeregu nowoczesnych narzędzi, np. aplikacji.

A trudności i zagrożenia?

Wdrożenie telepracy w zakładzie pracy to szereg korzyści. Aby jednak zarówno pracodawca, jak i pracownik mogli rozważyć, czy taka forma zatrudnienia się im opłaca, warto pamiętać również o trudnościach i zagrożeniach, jakie mogą się przy niej pojawić. Pracodawca, przynajmniej z początku, musi liczyć się z koniecznością poniesienia sporych nakładów, chyba że ustali ze swoimi podwładnymi, że będą oni wykorzystywać do pracy własny sprzęt. Obawy może też budzić problem z zarządzaniem personelem i kontrole, które mogą być czasochłonne. (Czytaj: Czy telepraca Ci się opłaca?).

Z punktu widzenia pracownika trudnością może być np. wygospodarowanie wolnej przestrzeni w mieszkaniu i stworzenie odpowiednich warunków do pracy. Ponadto, praca w domu może izolować i ograniczać kontakty międzyludzkie. Dużą rolę odgrywa tu sprawna i dobra organizacja czasu pracy. Jeżeli tej zabraknie, pracownik może mieć problem z poradzeniem sobie z zadaniami.