Czy warto rozliczać pit przez internet?

podatki

Ministerstwo finansów oraz Urząd Skarbowy od 2008 roku zachęcają podatników do rozliczeń wykonywanych przez internet. Można tego dokonać za pomocą specjalnie do tego celu przygotowanej aplikacji komputerowej, którą znaleźć można w Internecie. O zaletach tego rozwiązania świadczy za pewne ilość elektronicznych deklaracji złożonych w roku 2013, która wyniosła ponad 5 milionów oraz spodziewany jej ponowny wzrost w roku 2014.

Rozliczanie podatku przez internet związane jest z różnorodnymi korzyściami. Jedną z nich jest zaoszczędzenie czasu, ponieważ nie ma już konieczności dojazdu do urzędu, a także unika się stania w kolejkach, które często sięgały kilkudziesięciu metrów. Szybsze złożenie deklaracji związane jest także z uniknięciem kary związanej z niedostarczeniem jej w terminie. Kara ta może mieć postać mandatu lub grzywny, która może wynieść od 160 do 32 tysięcy złotych.

Dodatkowo, wiele osób podkreśla, że wypełnienie druku stało się prostsze, dzięki użyciu opisywanej aplikacji komputerowej. Na każdym etapie składania rozliczenia program udziela rzeczowej pomocy, a nawet dokładnie wyznacza, jakie dane i w którym miejscu należy wprowadzić. Aplikacja sprawdza także, czy wszystkie wymagane pola zostały przez podatnika prawidłowo wypełnione. Specjaliści podkreślają, że dzięki temu zminimalizowane zostało ryzyko popełnienia błędu, a także zmniejszyła się liczby składanych korekt. Z ulgą mogą także odetchnąć pracownicy urzędu.

Jednym z głównych błędów dotychczas popełnianych przez podatników był brak podpisu składanego na deklaracji. Obecnie, aplikacja komputerowa nie pozwala na przesłanie dokumentu do analizy bez podpisu kwalifikowanego lub informacji o przychodach z roku poprzedniego – jeśli podatnik nie posiada ustalonego podpisu kwalifikacyjnego.

Osoby, które od paru lat składając deklarację przez internet podkreślają także, że aplikacja komputerowa jest bezpłatna, a jej obsługa nie wymaga posiadania specjalnych umiejętności związanych z obsługą komputera. W przypadku, gdy podatnik nie radzi sobie z obsługą programu może liczyć na bezpłatne wsparcie merytoryczne oraz techniczne, a także na szybką odpowiedź w sprawie zgłoszonego problemu. Dodatkowo, na wsparcie ze strony wolontariuszy z projektu Polska Cyfrowa Równych Szans liczyć mogą osoby powyżej 50 roku życia, które są także aktywnie zachęcane do składania deklaracji przez internet. Animatorzy z tego projektu pracują na terenie przewagi gmin (obecnie 2924 osoby), a podatnicy mogą się z nimi kontaktować drogą telefoniczną. Prezes stowarzyszenia, który wspiera pracę wolontariuszy uważa, że niezmiernie ważna jest profesjonalna pomoc w uzyskiwaniu dostępu do szerokiej gamy usług publicznych przez osoby w wieku senioralnym, a priorytetem są te świadczone przez Ministerstwo Finansów.

Kolejną zaletą tej formy rozliczenia podatkowego jest możliwość złożenia w ten sam sposób korekty, a także rozliczania się wraz z małżonkiem przy zachowaniu takich samych ulg. Drogą elektroniczną deklaracje mogą złożyć wszystkie podmioty, które są do tego prawnie zobowiązane, czyli np. pracodawcy, biura maklerskie oraz jednostki wypłacające stypendia.

W przypadku rozliczania podatku za pomocą e-deklaracji należy pamiętać o wydrukowaniu lub zachowaniu na dysku urzędowego potwierdzenia odbioru. Wraz z ukończeniem składania deklaracji nadawany jest numer UPO, który stanowi główny dowód na weryfikacje przesyłanego druku. Oznacza to, że deklaracja znalazła się w organie podatkowym w dniu, w którym numer został nadany.

Należy pamiętać, że obie formy składania deklaracji, ta elektroniczna oraz tradycyjna są zarówno skuteczne, jaki bezpieczne. Warto jednak pamiętać, że skorzystanie z aplikacji komputerowej pozwala na uniknięcie wielu błędów przy wypełnianiu druku, zaoszczędzenie czasu oraz wcześniejsze uzyskanie zwrotu podatku. Podczas korzystania z e-deklaracji niezmiernie ważny jest dostęp do internetu oraz system operacyjny, który pozwoli na instalację aplikacji komputerowej.

Artykuł powstał na podstawie informacji zawartych na stronie pity-program.pl, gdzie można za darmo pobrać program do rozliczeń podatkowych.