Czy warto wykonywać badania geotechniczne?

Coraz więcej osób decyduje się na badania geotechniczne. Budownictwo coraz częściej stawia na konkretne wytyczne geologiczne dotyczące posadowienia budynków. Czasami geotechnika jest obowiązkowym procesem w zależności od konkretnych parametrów budynku.

W zależności od liczby kondygnacji, wysokości budynku czy pięter podziemnych należy brać pod uwagę ważność poszczególnych danych geologicznych. Geotechnika – Titan opiera się na konkretnych badaniach geologów, które są zawarte w odpowiedniej dokumentacji geotechnicznej, która wliczona jest do kosztów wykonania odwiertów. Budownictwo jest silnie uzależnione od takich parametrów jak warunki gruntowo-wodne czy konkretny grunt na jakim posadawiamy budynek. W przypadku złych warunków wodnych należy raczej zrezygnować z podpiwniczenia (ze względu chociażby na wysoki poziom wody). Należy odpowiednio wybrać punkty odwiertu, by mieć jak najlepszą lokalizację pod kątem umiejscowienia budynku.

Zazwyczaj wykonujemy trzy odwierty w przypadku badań geotechnicznych, w przypadku budynku na prywatnych działkach (chociażby domy rodzinne czy garaże). Niektóre osoby całkowicie rezygnują z takich usług. Budownictwo i geotechnika częściej łączy się w przypadku budynków wielokondygnacyjnych, wtedy potrzeba na liczbę otworów geologicznych znacznie się zwiększa. Odwierty wykonuje się najczęściej żeby pobrać konkretne próbki podłoża. Często dochodzą do 10 metrów. W przypadku, gdy posiadamy konkretne umiejscowienie danych typów skał to możemy je odtworzyć papierowo na konkretnym przekroju geologicznym. Wystarczy łączyć konkretne odwierty odpowiednim modelem działania. Możemy określić, w których miejscach działki występuje przewaga piasków, a w której glin, które znacznie różnią się jakością posadowienia budynków. Możemy badać wilgotność gruntów, ziarnistość (od drobnoziarnistości do ziaren grubych), zagęszczenie. Wszystko to wpływa na jakość budownictwa. Warto upewnić się czy naszemu domowi nie grożą różnego rodzaju popękania. Geotechnika gwarantuje po prostu pewność w kwestii bezpieczeństwa. Ślepe posadowienie budynku może powodować jego osunięcie czy zapadanie. Należy unikać tak niebezpiecznych zjawisk.

Jakie są koszty takich usług? Odwierty często dochodzą do stawek na poziomie 100 złotych za 1 metr. Zależy to oczywiście od danej firmy. Warto rozeznać się w internecie w stawkach i opiniach poszczególnych geologów, czasami warto dopłacić troszeczkę więcej i mieć gwarancję wykonanej roboty. Geotechnika i budownictwo idą najlepiej w parze, gdy są podparte doświadczeniem i ilością wykonanych poprawnie dokumentacji geotechnicznych.