Czy wiesz jak prawidłowo magazynować towary w swoim magazynie?

copacking_comanufacturing_15x10

Z procesem magazynowania właściwie ma do czynienia większość sklepów i producentów. Nie da się tego uniknąć i ma to ogromny wpływ na cały proces dystrybucji towarów. W związku z powyższym warto wiedzieć, czy aktualna realizacja magazynowania we własnym przedsiębiorstwie na pewno odbywa się prawidłowo. Może jest coś, co można zmienić, poprawić, ulepszyć?

Aby odpowiedzieć sobie na powyższe wątpliwości, w pierwszej kolejności mądrze byłoby uświadomić sobie, jakie właściwie są cele procesu magazynowania.

Choć jest ich sporo i są specyficzne dla każdej branży, ale i firmy poniżej wymieniamy te najbardziej charakterystyczne i nadrzędne:

1. efektywne przechowywanie towarów
2. szczegółowe ewidencjonowanie towarów na stanie magazynu
3. wczesne informowanie o brakach

Ulepszenie procesu magazynowania

a3Jeśli uświadomiłeś już sobie jakie są cele ogólne magazynowania, w dalszej części artykułów dowiesz się w jakich jego obszarach możesz je ulepszyć. Jeśli chodzi o przechowywanie towarów to dzięki odpowiedniej eksploatacji przyfabrycznego magazynu możesz swoim pracownikom ułatwić dostęp do produktów – a więc zwiększysz wydajność magazynów. Jeśli chodzi o ewidencjonowanie towarów to skupiając się na poprawie zarządzania i rejestrowania magazynowanych produktów możesz również zwiększyć funkcjonowanie procesu. Natomiast poprawa pracy magazynu, jeśli chodzi o informowanie o brakach, a nawet niwelację jakichkolwiek braków możesz zwiększyć efektywność magazynowania nawet o 70 %!

A więc czym powinien charakteryzować się tak wydajny proces magazynowania?

Wróćmy na chwilę do magazynowania w teorii – jest to nic innego jak zespół czynności (między innymi tych wymienionych powyżej) które są związane z zarządzaniem zapasami. Patrząc na to z punktu widzenia logistyki towary w magazynie to towary w fazie spoczynku.

Jakie wyróżniamy prace związane z procesem magazynowania? Najogólniej mówiąc są to:

• czynności rozładunkowe towarów
• czynności załadunkowe towarów
• obsługa urządzeń transportu wewnątrz magazynu
• ręczne przenoszenie ładunków
• ręczne podnoszenie ładunków.

By każda wymienionych wyżej prac mogła być jak najbardziej efektywnie wykorzystywana – każdy z niżej wymienionych zasobów musi pracować bez zastrzeżeń. Są to: kierownik magazynu, główny logistyk, sekretarka, pracownicy fizyczni- magazynierzy, kierowcy wózków widłowych, kierowcy samochodów dostawczych oraz różnego rodzaju mechanicy. Oczywiście obok wyżej wymienionych zasobów ludzkich niemniej ważne są zasoby materialne, a więc różnego rodzaju surowce, jak również wyposażenie magazynu oraz biura. To nie koniec – zasoby informacyjne dopełniają funkcjonalność całego magazynu. Mamy tu na myśli przykładowo wszelkie używane instrukcje oraz dokumenty niezbędne do wykonania procesu magazynowania.

Terminy, terminy, terminy!

Absolutnie priorytetową rzeczą jest pilnowanie terminów w ramach pracy magazynu. Chodzi o terminy dostaw towarów do magazynu, ich przydatności, odbioru towarów z magazynu. Na tej podstawie tworzy się harmonogram prac magazynu, który jest podstawą do prawidłowego obsługiwania całego procesu.

Źródło: magazynowanie towarów