Czym jest i jakie ma zadania Polska Izba Opakowań?

Polska Izba Opakowań jest organizacją, która skupia ponad 100 producentów zajmujących się produkowaniem zarówno opakowań i materiałów, jak i maszyn oraz urządzeń przydatnych w tym przemyśle. Sama w sobie reprezentuje sprawy związane z tym środowiskiem, w ramach organizacji samorządowej przedsiębiorców, co ma wpływ również na udzielanie wsparcia w rozwoju zakładów pracy. Jest też członkiem Krajowej Izby Gospodarczej.

Jakie są zadania Polskiej Izby Opakowań?

Po pierwsze, jak już zostało we wstępie wspomniane, organizacja ta zajmuje się reprezentowaniem interesów środowiska przemysłu produkcji opakowań. Działa również na rzecz wsparcia i rozwoju zarówno nowych firm, jak i tych istniejących już od jakiegoś czasu na rynku. Wsparcie to może prezentować poprzez pewne działania, mające charakter promocyjny oraz marketingowy – takie na przykład, jak misje gospodarczo-promocyjne czy marketingowo-informacyjne. Oprócz tego, zapewnia również obsługę edukacyjno-informacyjną. Można ją także zaangażować w roli pośrednika w nawiązywaniu kontaktów handlowych oraz kooperacyjnych. Zajmuje się także wspieraniem obecności firm, które są jej członkami, zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznych. Jest również jednym ze współorganizatorów konkursów ogólnopolskich na estetyczne, ekologiczne i funkcjonalne opakowania „PakStar”.

Jak wygląda działalność Polskiej Izby Opakowań?

Izba bierze aktywny udział w dziedzinie formułowania prawa gospodarczego, ale także polityki związanej z przemysłem, podatkami bądź cłami. Jej działalność zdecydowanie wspiera inicjatywy jej członków. Ciekawym elementem jej działalności jest także prowadzenie banku ofert handlowo-kooperacyjnych, ale oprócz tego zajmuje się ona również gromadzeniem i rozpowszechnianiem informacji dotyczących przemysłu opakowań, dzięki czemu możemy dowiedzieć się wielu nowości i ewentualnych zmian trendowych. Poza tym, ułatwi nam kontakt z partnerami zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi, dzięki prowadzonej współpracy ze związkami i stowarzyszeniami branżowymi oraz innymi organizacjami spoza granic naszego kraju. Szeroki zakres informacji możemy uzyskać w tej dziedzinie dzięki organizowanymi przez nią imprezom promocyjnymi, ale także dodatkowe szkolenia, zaawansowane doradztwo jak i konsulting. Oprócz tego, zajmuje się ona wydawaniem niezwykle przydatnego w tej branży „Biuletynu Opakowaniowego”.

Czym zajmują się jej członkowie?

Wypełnienie do paczekPrezesem Polskiej Izby Opakowań jest profesor doktor habilitowany inżynier Stanisław Tkaczyk, który na co dzień zajmuje się pracą na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Zarządzania. Wszyscy członkowie tej Izby są zobowiązani do aktywnego udziału w tworzeniu warunków, które pozwolą ich firmom skutecznie funkcjonować na rynku pracy. Każdy z nich posiada również prawo do uczestnictwa w targach i wystawach opakowaniowych na całym świecie w ramach stoiska Izby na stosunkowo lepszych warunkach. Będąc członkiem tej Izby, nabywa się prawo do 20% zniżki obowiązującej przy wszelkiego rodzaju szkoleniach oraz seminariach, jakie organizowane są przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań. Inną korzyścią jest możliwość nieodpłatnego prezentowania własnych materiałów reklamowych oraz informacji marketingowych na zarówno krajowych, jak i zagranicznych targach i wystawach, pod warunkiem, że dokonamy tego w ramach stoiska Izby. Poza tym, będąc jej członkiem, mamy również nieocenioną możliwość do korzystania z serwisu informacyjnego, obejmującego wiadomości dotyczące rynku, nauki, techniki oraz ekonomii. Przy ubieganiu się o różne formy pomocy, możemy jako jej członkowie liczyć na pełne wsparcie, a nawet rekomendacje, co może okazać się niezwykle użyteczne.

Podsumowanie

Polska Izba Opakowań jest organizacją, która zrzesza osoby zajmujące się branżą produkowania opakowań. Członkostwo w tej Izbie niesie ze sobą szereg korzyści. Jak w każdej branży, również w opakowalnictwie jest duża konkurencja, a wyścig o opracowanie bardziej estetycznych, funkcjonalnych i ekologicznych opakowań wciąż trwa. Jak jednak wiadomo, co dwie głowy to nie jedna, dlatego jeśli posiadasz firmę, która działa w tej branży, warto jest zapoznać się z wszystkimi możliwościami oferowanymi przez Izbę oraz warunkami koniecznymi do spełnienia, by można było zostać jej pełnoprawnym członkiem.

Szczegółowych informacji a temat Polskiej Izby Opakowań udzielił nam pracownik firmy UTZ Group – producenta opakowań.