Czym jest Start-Up?

01

Start-up to nadal dosyć tajemnicze pojęcie, które nie jest znane zbyt wielu osobom. Tymczasem jest to bardzo interesujące zjawisko, które cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Z tego powodu warto dowiedzieć się więcej na temat start-upów oraz korzyści, które wynikają z wykorzystania takiego rozwiązania.

Tworzenie modelu biznesowego

Start-up to przedsiębiorstwo lub organizacja, która została stworzona w celu szukania modelu biznesowego gwarantującego rozwój. Taka definicja opisuje zazwyczaj nowe przedsiębiorstwa, mające stosunkowo krótką historię, nadal się rozwijają oraz bardzo aktywnie poszukują nowych rynków. Chociaż tego typu firmy czy organizacje mogą powstawać w praktycznie każdej branży, zazwyczaj związane są w mniejszym lub większym stopniu z nowymi technologiami. Wyróżniają się kilkoma charakterystycznymi cechami, które sprawiają, że można je dosyć łatwo odróżnić od innych przedsięwzięć.

Niskie koszty rozpoczęcia działalności

Start-up wyróżniają stosunkowo niskie koszty rozpoczęcia działalności. Jednocześnie są to działania, które wiążą się z wyższym od standardowego ryzykiem porażki. Większe ryzyko jest jednak równoważone przez szansę na osiągnięcie wysokiego zwrotu inwestycji. Istnieje wiele różnych form finansowania tego typu działalności. Należy do nich np. korzystnie z funduszy venture capital lub z pomocy oferowanej przez aniołów biznesu. Oczywiście pojawia się pytanie, kiedy dana organizacja lub firma przestaje być start-upem i można uznać ją za zwykłe przedsiębiorstwa. Zazwyczaj za taki moment uznawane jest osiągnięcie zysku z działalności, fuzja lub przejęcie przez inną firmę.

Bańka-Internetowa

Sam termin start-up powstał w czasie tzw. bańki internetowej, kiedy powstawało bardzo wiele tego typu przedsiębiorstw, działających przede wszystkim na terenie Doliny Krzemowej. Nazwa jest również używana jako określenie nowych przedsiębiorstw, których działanie opiera się przede wszystkim na wykorzystaniu nowoczesnych technologii, a działalność prowadzona jest w internecie. Za przykłady przedsiębiorstw, które zaczynały swoją działalność jako start-upy można uznać Google, czy Facebook.

Popularność rozwiązania jakim są start-upy wynika przede wszystkim z bardzo niskich kosztów związanych z rozpoczęciem działalności. Jest to np. bardzo korzystne rozwiązanie dla osób, które mają interesujący pomysł, który może znaleźć zainteresowanie wśród klientów, nie posiadają jednak własnych funduszy na rozwój przedsiębiorstwa. Start-upy sprawdzają się także wszędzie tam, gdzie pojawiają się innowacje oraz rynek dopiero się rozwija, ponieważ pozwalają na wypróbowanie różnych innowacyjnych rozwiązań.

Kontrowersje

Start-upy oraz ich działanie budzą różne kontrowersje, dotyczące np. doświadczenia przedsiębiorców. Z pewnością nie można zakładać, że tego typu działalność jest wyłącznie domeną młodych ludzi. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że nawet organizacje czy przedsiębiorstwa, które istnieją bardzo długo na rynku mogą w określonej fazie swojego rozwoju przekształcić się właśnie w start-upy, ponieważ jest to dla nich najbardziej korzystne rozwiązanie.