Czyszczenie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych – jak często należy je przeprowadzać?

entretien-climatisation-600-249-s2

Obowiązek czyszczenia klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych ustanawiają przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.). Jednakże żadna z Ustaw nie mówi o tym jak często wykonywać takie konserwacje i czyszczenie klimatyzacji. O to powinien zadbać pracodawca, mając na uwadze dobro i zdrowie swoich pracowników. Klimatyzacja powinna być zatem czyszczona i konserwowana zgodnie z instrukcją jej obsługi. I tak:

– jeżeli chodzi o filtry, to mamy świadomość, iż są one siedliskiem drobnoustrojów, kurzu, roztoczy, pleśni oraz grzybów, co nie sprzyja niestety zdrowiu osób pracujących w takim biurze. Dlatego też filtry powinny być czyszczone naprawdę często na przykład raz
w miesiącu.

Oczywiście jest to także uzależnione od pracy urządzenia i środowiska w jakim ono pracuje. Pamiętać też należy o tym, by czyścić także filtry klimatyzatorów, które na daną chwilę nie pracują. Drobnoustrojów i innych niepożądanych gości, które w nich bytują, nie obchodzi to, czy klimatyzacja akurat pracuje, czy też nie. One namnażają się bez względu na to. Najniebezpieczniejszym z nich jest bakteria legionella, która powoduje zapalenie płuc, naprawdę ciężkie do wyleczenia. Brudne filtry to także alergie, zapalenia spojówek i gardła. Dlatego też pracodawcy powinni zadbać o ich częste czyszczenie, choćby nawet ze względu na to, ż jeżeli zachoruje mu połowa personelu, to wyda więcej pieniędzy na zastępstwa itd. niż na usługę firmy, która zajmie się wyczyszczeniem brudnych filtrów w biurowej klimatyzacji,

– jeżeli chodzi o przegląd i konserwację całej klimatyzacji, to również powinno się to odbywać raz w miesiącu. Niestety firmy nazbyt często oszczędzają na takich sprawach i zlecają takie działanie raz w roku. Dlatego też swoją uwagę kieruję tutaj do pracodawców, by zadbali o taki przegląd i konserwację klimatyzacji w swoich pomieszczeniach biurowych chociaż raz na kwartał,

Pamiętajmy jednak, iż Ustawa nakazuje pracodawcy następujące czynności:

1. Pracodawca ma obowiązek zapewnić odpowiednią konserwację klimatyzacji oraz niedopuszczenie do jej awarii,
2. Pracodawca powinien zastosować wszelkie środki, które zminimalizują hałas i drgania spowodowane pracą klimatyzatorów,
3. Pracodawca ma obowiązek czyszczenia filtrów w klimatyzacjach, by zapobiec rozprzestrzenianiu się niepożądanych bakterii, kurzu oraz grzybów i pleśni,
4. Czyszczenie klimatyzacji oraz jej pełną konserwację powinna przeprowadzić wyspecjalizowana w tym działaniu firma na zlecenie danego pracodawcy

Zatem Szanowni Pracodawcy, dbajcie o swoje urządzenia klimatyzacyjne, bo tym samym dbacie o zdrowie swoich pracowników, ich dobre samopoczucie, komfort pracy i zdecydowanie mniejszą liczbę zwolnień lekarskich, co pozwoli na ograniczenie kosztów Waszej działalności, a zdecydowanie zwiększy wydajność pracy.

Autorem artykułu jest serwis klimatyzacji KLIMANET