Dlaczego szkolenia BHP są tak ważne?

Szkolenia z zakresu BHP to obowiązek pracodawcy. Każdy z jego pracowników musi odbywać je z odpowiednią częstotliwością. Jest to obowiązek narzucany przepisami prawa, a za jego nieprzestrzeganie grożą surowe konsekwencje. Warto jednak wiedzieć, że szkolenie BHP to nie tylko obowiązek, ale i pewne korzyści dla pracownika.

Dlaczego szkolenia BHP są ważne?

Zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy, każdy pracodawcą ma obowiązek zapewnienia swoim pracownikom szkoleń z zakresu BHP. Choć jest to obligatoryjne, to tak naprawdę szkolenia te dają pracownikom cenną wiedzę związaną z tym, jak bezpiecznie mogą wykonywać swoje obowiązku służbowe, zapewniając sobie odpowiednio bezpieczne i higieniczne stanowisko pracy. Jeżeli pracownik nie odbył szkolenia BHP (zarówno wstępnego, jak i okresowego), zgodnie z przepisami nie powinien być dopuszczony do swojego stanowiska pracy.

Rodzaje szkoleń BHP

Szkolenia BHP można podzielić na dwie grupy – wstępne i okresowe. Szkolenie wstępne prowadzone jest najczęściej w formie instruktażu (ogólnego i instruktażu na miejscu pracy) i dotyczy wyłącznie nowo zatrudnionych pracowników. Natomiast szkolenia okresowe powtarzane są z różną częstotliwością (zależną od stanowiska) przez cały czas trwania zatrudnienia. Nie tylko utrwalają dotychczas przekazaną wiedzę, ale również ją aktualizują, ukazując nowe rozwiązania i zagrożenia bezpieczeństwa dotyczące danego stanowiska pracy.

Ważność szkoleń BHP

Choć istnieją minimalne wymagania co do ram czasowych przeprowadzania szkoleń BHP warto, by każdy pracodawca wykazywał się przynajmniej podstawowymi umiejętnościami w zakresie analitycznego określania potrzeb szkoleniowych. Według kodeksu pracy częstotliwość przeprowadzania szkoleń BHP powinna przedstawiać się w sposób następujący:

– pracownicy zajmujący stanowiska robocze, szczególnie w przypadku szkodliwych i niebezpiecznych warunków pracy, powinni odbywać szkolenia z zakresu BHP nie rzadziej niż raz w roku;
– pracownicy na stanowiskach robotniczych, pracujący w warunkach niezagrażających w znacznym stopniu ich bezpieczeństwu powinni odbywać szkolenia co 3 lata;
– co 5 lat szkolenia BHP powinni odbywać pracodawcy oraz wszystkie inne osoby, które na co dzień zajmują się kierowaniem pracy innych osób. Dodatkowo obowiązek ten dotyczy również osób pracujących w charakterze technologów, projektantów, pracowników inżynieryjno – technicznych, konserwatorów maszyn i urządzeń, oraz pracowników służb BHP;
– wszyscy pozostali pracownicy, w tym osoby zatrudnione w biurze i administracji powinni odbywać szkolenia co 6 lat.

Oczywiście szkolenia BHP w zależności od potrzeb np. wprowadzenia nowego technologicznego rozwiązania a stanowisku pracy, mogą być przeprowadzane zdecydowanie częściej.