Jak dobrze zarządzać finansami firmy?

Małe i średnie firmy to przedsiębiorstwa, które zatrudniają zwykle od kilku do maksymalnie kilkudziesięciu osób. Powoduje to różnego rodzaju komplikacje, gdy przychodzi do zarządzania finansami, a także do planowania sukcesji. Niewielka liczba pracowników sprawia, że nie zawsze mamy komu przekazać kompetencje menedżerskie, a jednocześnie niewielki rozmiar przedsiębiorstwa utrudnia wybranie najbardziej korzystnych rozwiązań podatkowych. Dlatego też każdy ruch powinien być planowany z dużym wyprzedzeniem i dobrze przemyślany.

Odpowiedzialne zarządzanie finansami

Na początku skupimy się na kwestii zarządzania kondycją finansową firmy. Tyczy się to przede wszystkim odpowiedniego wyboru sposobu opodatkowania, który będzie zdecydowanie najbardziej opłacalny. Oczywiście wszystko to robimy w granicach prawa, dzięki czemu nie narażamy się na odpowiedzialność karnoskarbową. Wybranie najbardziej korzystnej opcji opodatkowania nie może być bowiem traktowane jako uchylanie się od płacenia podatków w pełnym wymiarze. Planowanie sukcesji jest istotnym elementem planowania finansowego, pod kątem tego w jaki sposób zamierzamy inwestować środki w szeregowych pracowników. Trzeba bowiem wiedzieć, że prędzej czy później powstanie konieczność zastąpienia jednej z osób w zarządzie firmy kimś nowym. Może to wynikać z odejścia poprzedniego zarządzającego na emeryturę albo przejścia do innego pracodawcy. Inwestując odpowiednią ilość środków w rozwój młodych pracowników możemy łatwo wychwycić i wychować następców, którzy w razie czego zajmą wysokie stanowiska w firmie. Planowaniem sukcesji zazwyczaj zajmują się sami menedżerowie, jednak w przypadku małych firm niejednokrotnie korzysta się z pomocy podmiotów zewnętrznych.

Kto przejmuje zarządzenie firmą?

Na pewno nie można powierzyć odpowiedzialnych, wysokich funkcji w firmie pierwszemu lepszemu pracownikowi lub osobie z ulicy. Konieczne jest bowiem posiadanie odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia, by móc odpowiedzialnie pokierować dalszym rozwojem przedsiębiorstwa. Właśnie dlatego planowanie sukcesji jest tak ważne i niejedna firma inwestuje w ten proces niemałe środki finansowe. Przede wszystkim konieczne jest wyławianie talentów wśród zwykłych pracowników i sprawdzanie czy byliby oni skłonni zająć wyższe stanowiska i podjąć dodatkowe obowiązki. Jeżeli znajdziemy taką osobę, należy zainwestować pieniądze w jej odpowiednie przeszkolenie, tak by mogła ona w przyszłości zasiąść na kierowniczym lub dyrektorskim stanowisku. Stosując się do reguł planowania sukcesji zapewnimy firmie dalszy byt w przeciągu kolejnych lat.