Dochody i koszty utrzymania myjni parowej w kontenerze – czy to rentowny biznes?

636009902332467448

Rentowny biznes to taki biznes, które generuje jak najmniej strat, a przynosi jak najwięcej zysków. Oczywiście te zyski powinny być adekwatne do naszych wydatków. Dobrze by było także – na początku – ustalić, ile nasze zyski powinny wzrastać. Np. ile procent rocznie. Każdy chciałby, aby te procenty były co najmniej dwucyfrowe, jednak trzeba się liczyć z tym, iż na początku może nie być tak różowo.

A, jak to jest „na początku”?

Myjnia parowa to innowacyjny pomysł, który może się przekształcić w rentowny interes. Ale to właśnie na początku wymagana jest specjalna uwaga, oraz wielka inwestycja, pochłaniająca znaczne zasoby finansowe. Samą myjnię parową można kupić już za kilkanaście tysięcy złotych, jednak dla osoby nie pracującej, często bezrobotnej, która chciałaby zająć się tym biznesem, to często kwota nie do osiągnięcia.

A przecież to nie koniec wydatków. Przy myjni stacjonarnej nieodzownym wydatkiem będzie wynajęcie lokalu dla naszego biznesu, przy myjni mobilnej, zakup agregatu prądotwórczego. Obie myjnie będą wymagały zaopatrzenia w środki czystości, odkurzacze piorące, kosmetyki samochodowe, mikrofibry, środki do prania tapicerek itp. Także trzeba zastanowić się nad zatrudnieniem przynajmniej dwóch pracowników.

Ile to wszystko może kosztować i skąd na to brać?

Średnie, miesięczne utrzymanie myjni parowej stacjonarnej + koszt utrzymania dwóch pracowników oscyluje na około dziewięć tysięcy złotych. Myjnia parowa, mobilna, uwzględniająca takie same wydatki, może być nawet o trzy tysiące tańsza. Nie znaczy to jednak, że może generować większe zyski. Jeśli nawet, nie są one znaczne. Różnice mogą wynieść zaledwie kilkaset złotych na korzyść myjni parowej mobilnej. To zyski, a inwestycje? I skąd wziąć na nie pieniądze? Najlepszym pomysłem wydaje się być wizyta w Powiatowym Urzędzie Pracym w swoim miejscu zamieszkania i poproszenie o dofinansowanie do nowego biznesu. Jeśli spełnimy wszystkie warunki, Urząd Pracy może dofinansować nam nasz nowy biznes, do 6-krotnej średniej pensji krajowej.

Może to wynieść nawet ponad piętnaście tysięcy złotych. Nie jest to wiele, ale na zakup myjni mobilnej – wystarczy. Wnioski warto składać na początku roku, ponieważ pod koniec roku, środków finansowych może braknąć, a nasz wniosek zostanie odrzucony. Można także skorzystać z programu jaki jest oferowany przedsiębiorcom na zatrudnienie bezrobotnego na min. dwa lata. Wtedy możemy dodatkowo otrzymać kolejną 6 – krotność średniej pensji krajowej. Jeśli bezrobotny nie spełni naszych oczekiwań, oczywiściem możemy go zwolnić, ale trzeba zatrudnić innego, inaczej pozyskane środki będziemy musieli zwrócić do Urzędu Pracy.

Innym pomysłem może być zapoznanie się z Funduszami Europejskimi, konkretnie programem kapitał ludzki, który również może nam pomóc w zdobyciu funduszy na nasz biznes. Warto zapoznać się z różnymi wariantami finansowej pomocy oferowanej dla przedsiębiorców, ponieważ sam biznes myjni parowej może uzyskać nawet trzykrotność zainwestowanych pieniędzy.

Chcesz uruchomić własną myjnie mobilną w kontenerze? Wszystkie potrzebne informacje na ten temat znajdziesz tutaj Greensteam.pl – mobilne myjnie parowe w kontenerze.