Dress code – jak się ubierać do pracy?

beard-2365810_640Dress code to nic innego, jak strój obowiązujący w danym zakładzie pracy. Firmy stawiające na kontakt z klientem preferują odzież formalną – garnitury, spódnice i koszule. W zawodach związanych z pracą fizyczną są to przeważnie uniformy. Pracownicy powinni dostosować się do wymagań odnośnie stroju, gdyż dress code w wielu przedsiębiorstwach stanowi przedłużenie polityki firmowej.

Strój formalny

Strój formalny obowiązuje najczęściej na wysoko postawionych stanowiskach w korporacjach oraz firmach nakierowanych na stały kontakt z klientem. Ponadto, koszule, krawaty i spódnice obowiązują w zawodach reprezentatywnych tzn. odpowiedzialnych za wizerunek danego przedsiębiorstwa lub marki. Przeważnie pracownik musi bezwzględnie dostosować się do wymagań co do stroju formalnego, gdyż nie można go w żaden sposób zastąpić. Niektóre firmy dopuszczają również ubrania półformalne, niemniej dotyczy to jedynie stanowisk niskiego szczebla.

Strój nieformalny bądź półformalny

Wiele młodych firm preferuje luźne podejście nie tylko do obowiązków, ale i wyglądu podczas ich pełnienia. Z tego powodu najczęściej w tego typu przedsiębiorstwach nie obowiązuje żaden dress code. Ostateczna decyzja zależy od samego pracownika. Może on trzymać się zasady, iż praca powinna być wykonywana przede wszystkim w wygodnym stroju. Niemniej, niezależnie od podejścia pracodawcy, powinniśmy zachować zdrowy dystans i profesjonalizm. Możemy oczywiście nadal zakładać garnitur, jednak w przypadku, gdy większość osób ubiera się standardowo, możemy być uznani za ekscentryka.

Uniform

Uniform, czyli strój roboczy pracownik najczęściej założy w firmach realizujących usługi związane z pracami fizycznymi bądź wielkich sieciach przedsiębiorstw. Ma on na celu zunifikowanie i integrację pracowniczą oraz stanowi przedłużenie polityki wizerunkowej. Uniform jest przydzielany pracownikowi – dba on o niego i nosi go, lecz po zakończeniu obowiązku pracy musi zdać go pracodawcy.