Działalność gospodarcza może być wsparciem dla fundacji

Fundacje są specyficznym tworem. Ich cel ustanowiony jest już w akcie fundacyjnym. Nie musi być to jednak jedno założenie. Fundacja może zajmować się kilkoma aspektami. To, m.in. rozwój gospodarki i nauki, kultura i sztuka, ochrona środowiska, opieka i pomoc społeczna czy ochrona zabytków. Co ciekawe, każda fundacja może prowadzić własną działalność gospodarczą. Zapis umożliwiający takie działanie musi jednak znaleźć się w jej statucie. Jeśli statut został już uchwalony i nie przewiduje on prowadzenia działalności gospodarczej, należy upewnić się, że odpowiednie zapisy pozwalają na wprowadzenie późniejszych zmian. W przygotowaniu, może być pomocna obsługa prawna firm Wrocław.

Dodatkowe źródło finansowania

Każda fundacja, która prowadzi własną działalność gospodarczą, zyskuje dodatkową furtkę przy zdobyciu finansowania. Często to niezwykle przydatna droga do pozyskania pieniędzy na realizację celów przewidzianych w statucie. Należy mieć na uwadze, iż uzyskanie statusu przedsiębiorcy nie wiąże się jedynie z przywilejami. To również wiele dodatkowych obowiązków, związanych z przygotowywaniem sprawozdań czy płaceniem podatków. Fundacje, które nie przemyślały dobrze wyboru tej ścieżki, często borykają się jeszcze z innymi problemami. Brak odpowiedniej wiedzy, kadry, znajomości przepisów. Dobrze jest skorzystać z usług, które oferuje doświadczony prawnik Wrocław, bowiemprowadzenie działalności gospodarczejwiąże się również z pewnym ryzykiem.Wszelkie niepowodzenia mogą rzutować na kondycję finansową fundacji.

Działalność gospodarcza a cele fundacji

Przed powołaniem działalności gospodarczej, dobrze jest pamiętać o regulacjach prawnych takiego rozwiązania. Powinna ona służyć celom, określonym w statucie fundacji. Innymi słowy, ma przysłużyć się jej i pozostawać z nią w ścisłym związku. Z drugiej strony – działalność gospodarcza w tym przypadku nie może być najważniejszym działaniem fundacji. Może być jednym z jej fundamentów, pełnić rolę pomocniczą, ale nie powinna stanowić jej głównego zadania. Jeśli po analizie funkcjonowanie fundacji, okazałoby się, iż proporcje tych dwóch części mocno odbiegają od ideału, może dojść do sądowej ingerencji nadzorczej.Często rozdzielenie dwóch sfer bywa niezwykle trudnym zadaniem. Przede wszystkim w sytuacji, gdy działania przenikają się i prowadzone są w tym samym obszarze. Co ciekawe, pewną trudnością może okazać się również wydatkowanie zarobionych pieniędzy.

Działalność gospodarcza zgodna z interesem publicznym

Jak już wcześniej zaznaczono, działalność gospodarcza powinna być jedynie wsparciem dla fundacji. Niezwykle istotna jest informacja, iż musi być ona również zgodna z interesem publicznym. Innymi słowy, może zostać powołana do życia jedynie w sytuacji, w której  będzie w stanie zaspokoić określone potrzeby społeczne. Z tego powodu należy bardzo dobrze przemyśleć założenie działalności gospodarczej, wspierającej fundację. Należy ją tak ukierunkować, aby nie opierała się jedynie na podstawowych zasadach rynku, ale również by zaspokajała potrzeby, które wymagają uczestnictwa w obrocie gospodarczym. Nie oznacza to jednak, że działalność gospodarcza nie powinna przynosić zysku. Wręcz przeciwnie. Należy jednak pamiętać, że większość dochodu powinna wspierać realizację celów statutowych danej fundacji.