Efektywność szkoleń BHP

A man holding a fireextinguisher, wearing a hiviz jacket, isolated on white

Prawo nakłada na pracodawców obowiązek szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia odbywają się zgodnie z przepisami w ustalonych terminach i odstępach czasu. Jednak na ile jest to formalność, a ile w tym efektywnego działania?

Szkolenia BHP są organizowane po to by zapewnić bezpieczną pracę oraz nauczyć prawidłowych zachowań w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia ludzkiego. Powinny też uwrażliwiać i szerzyć świadomość realnych zagrożeń wynikających z pracy na danym stanowisku. Szczególnie jest to istotne podczas wykonywania pracy specjalistycznej w szczególnych warunkach. I nie jednej osobie może wydawać się, że, np. praca biurowa nie ciągnie za sobą zagrożeń dla zdrowia. Owszem tych zagrożeń w środowisku pracy może być mniej, jednak nadal nawet pracownik biurowy jest narażony na utratę bezpieczeństwa. Szerzeniu samoświadomości o bezpiecznym wykonywaniu pracy między innymi służą szkolenia BHP Kraków.

Trzeba pamiętać że głównym zagrożeniem w sytuacjach niebezpiecznych jest ich nieprzewidywalność. Czy ktoś pracuje na budowie czy przy w biurze, największym zagrożeniem jest brak przygotowania do opanowania zaskakującej sytuacji.

Zagrożenia dla efektywności BHP

Pracownik

Pracownik musi mieć świadomość zagrożeń na każdym stanowisku pracy nawet takim, które z pozoru wydaje się bezpieczne. Przykładowo weźmy pod uwagę pożar w budynku. Sytuacja ta niesie ze sobą duże zagrożenie utraty zdrowia i życia i jest bardzo trudna do przewidzenia, niezależnie od zajmowanego stanowiska. Dlatego nawet pracownik biurowy musi mieć w nawyku opanowanie, by nie ulec panice. Wyuczone, niemalże automatyczne odruchy właściwego zachowania w przypadku niebezpieczeństwa.

Szkolenia bhp

Nie jest tajemnicą, że szkolenia BHP odbywają się na różnych poziomach. Są takie, które uczą i są takie, które służą tylko spełnieniu formalności. Z drugiej strony są pracownicy, którzy nie traktują poważnie szkoleń BHP, lekceważą je. Dziwią się, jeśli na każdym szkoleniu powtarzane jest ciągle to samo. Jednak każdy pracownik powinien mieć świadomość, że owa powtarzalność i wpajanie schematów działania ma w efekcie służyć  automatyzacji zachowań. I nawet jeśli, ktoś nie uważa na szkoleniu BHP, to po którymś kolejnym, mimo woli zapamięta wpajane procesy.

Pracodawca

Jednym z błędów, który zdarza się popełniać przez pracodawców, to lekceważenie wartości szkoleń BHP. Sprowadzanie ich do formalności i wszelkie oszczędności nakładane na bezpieczeństwo. Szkolenie powinno mieć ustalony cel i przynosić korzyści, a nie tylko spełniać wymogi formalne. Zaangażowanie osób odpowiadających za BHP powinno przejawiać się również na etapie wyboru firmy świadczącej usługi BHP. Decyzje o wyborze powinny być podyktowane atrakcyjnością szkoleń BHP i umiejętnościami specjalistów od BHP. Pracodawca powinien kierować na szkolenie zgodnie z zapotrzebowaniem pracowników i sytuacji. Tak, aby niwelować zagrożenia, poprawiać jakość pracy oraz wspierać realne bezpieczeństwo w firmie.