Elastyczne podejście do rynku pracy

young-businesswoman-using-mobile-phone-and-laptop-in-office (1)
Obecnie na rynku pracy wielu zatrudnionych realizuje tzw. elastyczne podejście. Oznacza to, iż przestają oni postrzegać jednego pracodawcę jako monolit i coś niezmiennego. Nie boją się przy tym różnorodności oraz częstej zmiany zatrudnienia. Wiedzą doskonale, iż obecny rynek pracy wymusza ciągły rozwój, a u jego podstaw leży różnorodność.

Wielozadaniowość

Wielozadaniowość obecnie realizowana jest w formie pracy na co najmniej dwa etaty. Pracownicy coraz częściej podejmują się dodatkowego zatrudnienia, dywersyfikując w ten sposób źródła zarobków. W ten sposób wielu z nich również rozwija się, realizując pasję, udzielając się w ramach wolontariatów bądź uczestnicząc w działalnościach dodatkowych. Pracownicy obecnie wiedzą, iż dodatkowa praca może być nie tylko możliwością zdobycia pieniędzy, ale również szansą na kształcenie się na wielu płaszczyznach.

Odejście od tradycyjnej pracy

Aktualnie panuje trend dotyczący odejścia od tradycyjnej pracy, rozumianej jako obowiązki stacjonarne i wykonywane w pełnym wymiarze godzin. Stanowiska w wielu firmach są likwidowane, a pracownicy mogą wykonywać swoje obowiązki zdalnie, w wybrane dni tygodnia i o dowolnej porze dnia lub nocy. Trend ten zauważalny jest w samych ofertach pracy (zamieszczanych m.in. na portalu Pracuj.pl), gdzie często pracodawcy zaznaczają możliwość pracy zdalnej. Niektórzy eksperci twierdzą, że w ramach tego zmianom ulec mogą m.in. urlopy macierzyńskie i sposób ich realizacji.

Kariera u różnych pracodawców

Pracownicy coraz rzadziej pozostają z daną firmą na lata, gdyż zmieniający się dynamicznie rynek wymusza ciągłe kształcenie się i podnoszenie kwalifikacji. Remedium może być kariera realizowana u wielu pracodawców, na różnych stanowiskach. Mimo iż płynność finansowa w wielu przypadkach może być zagrożona, wielu pracowników podejmuje się tego ryzyka na rzecz podnoszenia własnych kompetencji.