Antena fazowana – jakie niesie możliwości?

kopalnia 231Mówienie, że samo powszechne stosowanie anten w naszym codziennym życiu jest niedoceniane, byłoby niedopowiedzeniem. Dużą atrakcją w dziedzinie anten są anteny z układem fazowanym.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się wszystkiego o podstawach anteny z fazowanym układem i wszystkiego, co się z tym wiąże.

Podstawy anteny z matrycą fazowaną: wyjaśnione

Anteny są dostępne we wszystkich:

  • kształtach,
  • rozmiarach,
  • możliwościach.

Od małych czterech anten w telefonie do ogromnych znanych jako instalacje zbiorcze, które mogą zająć cały budynek i niestandardowych anten, w zasadzie niebo jest granicą.

Zapewniają szereg form – od anten wojskowych po komercyjne, zależy to od zastosowania, celu i częstotliwości działania.

Pojawił się też szczególny rodzaj anteny, która ma stanowić podstawę dla nadchodzących systemów komórkowych 5G i innych zaawansowanych produktów bezprzewodowych: anteny z fazowanym układem.

Macierz fazownaa to klaster (lub grupa, jeśli wolisz) anten, które współpracują ze sobą, aby osiągnąć znacznie wyższe możliwości, do których nie mogą dotrzeć zwykłe anteny.

Nikt nie zna zalet anten z układem fazowanym lepiej niż wojsko – tam, gdzie są one używane od lat, szczególnie w radarach do wykrywania dalekiego zasięgu.

Podczas gdy początkowo układy fazowane kosztowałyby rękę, nogę i prawą nerkę, teraz ze względu na nowe postępy technologiczne i wyższe częstotliwości, układy etapowe stają się coraz mniejsze i tańsze.

Operacja na macierzach fazowanych: jak to działa?

Macierze fazowane oparte są na podstawowej technologii zwanej kształtowaniem wiązki – zasadniczo pociąga za sobą wzory promieniowania każdej anteny w zespole połączonych ze sobą, koncentrując w ten sposób energię w wiązce.

Oczywiście każda antena może zakłócać działanie drugiej, co prowadzi zarówno do negatywnych, jak i pozytywnych wyników. Niektóre sygnały tworzą silniejszy złożony sygnał, gdy zostaną połączone. Inni mogą się wzajemnie anulować.

Pomyśl o tym w ten sposób: przesyłany sygnał radiowy jest falą sinusoidalną.

Po dodaniu dwóch fal sinusoidalnych, z których obie mają te same częstotliwości, ale różne fazy, powstaje nowa fala sinusoidalna. Ta fala sinusoidalna ma tę samą częstotliwość obojga rodziców fali, ale ma inną fazę i amplitudę.

Jak widać, w antenach z układem fazowanym możemy manipulować fazą i amplitudą każdego pojedynczego sygnału na każdej antenie. Powoduje to narodziny nowej wiązki kompozytowej, która może różnić się poziomem mocy, a także może być skierowana w pożądanym kierunku. Firma oferująca kompleksowy montaż anten musi to wszystko uwzględniać w swoich działaniach.

Krótko mówiąc, możliwości są nieograniczone.

Kluczowe cechy anteny z matrycą fazowaną? Daje nam to więcej szczegółów na temat właściwości anteny z fazowanym układem, ich zalet i tego, co mogą zapewnić.

Dzięki integracji przesunięcia fazowanego z sygnałami nadawanymi lub odbieranymi przez każdą antenę obecną w szyku umożliwia stworzenie nowej anteny sygnałowej, która działa różnie pod względem amplitud i mocy.

Chcesz wiedzieć więcej? Porozmawiaj z fachowcami. Na pewno z chęcią podzielą się swoją wiedzą.