Filtry wody: różne firmy, różne potrzeby

Odwrócona osmoza to technologia, która jest wystarczająco mocna, aby zapewnić czystą wodę, od potrzeb domowych po dużą skalę przemysłową. Komercyjne i pół-komercyjne systemy odwróconej osmozy są dobrodziejstwem dla branż, które wymagają czystej wody do biegłej pracy na co dzień.

cup-1230651_960_720

Wraz z postępem technologicznym funkcje i trwałość systemów filtrów wodnych do zastosowań biznesowych szybko uległy poprawie. Warto znaleźć firmę, która dostarcza jeden z najlepszych komercyjnych filtrów do wody z zaawansowaną technologią oczyszczania, jaką jest osmoza.

Zalety przemysłowych filtrów do wody

  • Zapewniają czystą wodę do picia
  • Szybsza wydajność przy mniejszych potrzebach serwisowych
  • Usuwają rakotwórcze produkty uboczne powstałe w wyniku filtracji chloru
  • Zapobiegają zatykaniu się systemów filtracyjnych
  • Filtrują zanieczyszczenia organiczne, takie jak herbicydy, insektycydy i przemysłowe chemikalia z wody gruntowej
  • Usuwają całkowicie szkodliwe metale ciężkie, takie jak rtęć i ołów
  • Mikro rdza i pierwiastki takie jak sole, fluorki, radon i benzen są skutecznie filtrowane
  • Usuwają zgniły zapach z wody i pozbądź się smaku

Rodzaje pół-przemysłowych i przemysłowych systemów filtracji wody

Systemy filtracji wody są podzielone na pół i całkowicie komercyjne filtry wody w zależności od różnych czynników, takich jak te wymienione poniżej.

Wskaźnik czystości wody

Poziom zanieczyszczenia niefiltrowanej wody określa wskaźnik czystości wody. Należy obniżyć wartość wskaźnika, zwiększając moc wymaganego filtra do wody – trzeba jednak pamiętać, że wtedy też zwiększa się koszt filtrów do wody.

Ilość wymagana do oczyszczenia

Wymóg skali domowej lub biurowej czy skali przemysłowej jest bardzo zróżnicowany. Ze względu na postęp technologiczny filtry wody są teraz mocniejsze i zapewniają bardzo elastyczne warianty, zgodnie z potrzebami jednostki lub organizacji.

Na podstawie tych czynników istnieją trzy główne typy pół-handlowych i komercyjnych systemów filtrów wody. Kompaktowe komercyjne filtry do wody są jednymi z najbardziej popularnych. Te systemy filtrów wodnych do zastosowań komercyjnych są niewielkie i wymagają mniej energii do pracy. Wynajmują one zarówno w kategorii pół-handlowych jak i komercyjnych filtrów do wody, ponieważ nadają się zarówno do dużych gospodarstw domowych, jak i małych biur. Koszt utrzymania tych systemów jest wyraźnie mniejszy niż innych komercyjnych systemów filtrów wodnych do użytku biurowego. Podstawowymi funkcjami tych filtrów wody jest dostarczanie czystej wody pitnej wraz z dodatkowymi funkcjami, takimi jak niezbędny dodatek mineralny.

System filtracji wody bardziej zaawansowane do oddzielania soli od słonawej wody w celu zapewnienia czystej i bezpiecznej wody pitnej. Systemy te stanowią podstawę przemysłu zajmującego się zaopatrzeniem w wodę i produkty związane z wodą. Te komercyjne filtry do wody wykorzystują rozległe membrany do skutecznego oczyszczania wody i wymagają również bardzo niewielkiej konserwacji.

Na koniec – potrzeby przemysłowe wymagają intensywnego przepływu wody, a także intensywnego oczyszczania, a zatem kosztują najwięcej przy zakupie systemów filtrów wodnych do użytku komercyjnego.