Kredyt frankowy – czym są klauzule abuzywne?

Od lat zmagasz się z kredytem frankowym, jednak już od pewnego czasu nosisz się z zamiarem złożenia pozwu przeciwko bankowi? Obecnie jedną z podstaw do unieważnienia kredytu frankowego może być wystąpienie w umowie klauzul niedozwolonych. Koniecznie dowiedz się, czym są klauzule abuzywne.

Czym są klauzule abuzywne?

Przede wszystkim warto sprawdzić, co na temat klauzul abuzywnych mówią przepisy. Jak możemy przeczytać w Art. 385 Kodeksu Cywilnego:

Postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nie uzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne). Nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny.

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, klauzule abuzywne są niedozwolone. Oznacza to, że banki, które konstruują umowy kredytowe dla swoich klientów, nie mogą stosować tego typu zapisów. Niestety, już jakiś czas temu okazało się, że umowy dotyczące kredytów frankowych zawierają wiele tego rodzaju zapisów. Właśnie dlatego sądy tak często orzekają o unieważnieniu tych umów – podstawą są niedozwolone zapisy, które często przynoszą wiele szkody kredytobiorcom.

Klauzule niedozwolone a umowy kredytowe CHF – przykład

Chcąc dokładnie wyjaśnić, czym są klauzule abuzywne, warto podać kilka przykładów. Przede wszystkim klauzule abuzywne to wszystkie zapisy, które nie podlegają negocjacjom. To bardzo popularny przykład – jak się okazuje, zapisów niepodlegających negocjacjom występowało w umowach kredytowych dla frankowiczów sporo. Bezprawnie – choć w czasach dużej popularności kredytów CHF niewiele osób miało o tym pojęcia: https://frankowy-kredyt.pl/kancelaria-frankowa-katowice/.

Kolejnym przykładem mogą być wszelkie zapisy, które – co szczególnie istotne, bez żadnych wątpliwości – bezpośrednio godzą w interesy klienta banku, czyli kredytobiorcy. Jeśli w umowie pojawiają się zapisy, które wskazują na to, że umowa taka miałaby być szkodliwa dla klienta, możemy mieć do czynienia właśnie z klauzulą abuzywną.

Przykładem klauzul abuzywnych mogą być też zapisy, które w jakikolwiek sposób wyłączają odpowiedzialność przedsiębiorcy – w przypadku kredytu CHF banku. Jest to ważna informacja dla kredytobiorców, ponieważ takich zapisów w umowach kredytów frankowych można znaleźć sporo – a są one niedozwolone przez prawo.

Czym są klauzule abuzywne – podsumowanie

Wiesz już, czym są klauzule abuzywne, jednak nadal nie masz pewności, czy tego typu niedozwolone zapisy znajdują się w Twojej umowie kredytowej? Nic w tym dziwnego – w swoim czasie banki wkładały wiele wysiłku w to, aby takie zapisy nie były łatwo rozpoznawane przez potencjalnych kredytobiorców. Właśnie dlatego warto zdecydować się na pomoc profesjonalnej kancelarii, która specjalizuje się w pomocy frankowiczom. Istnieje spora szansa na to, że klauzule abuzywne w Twojej umowie kredytowej staną się podstawą do unieważnienia kredytu! Przeczytaj więcej o pomocy frankowiczom tutaj: https://frankowy-kredyt.pl/pomoc-frankowiczom.