Identyfikacja mocnych stron pracownika

action-plan-brainstorming-complex-212286Identyfikacja mocnych stron pracownika powinna być przeprowadzona przez pracodawcę, lecz przede wszystkim zatrudnionego. Dzięki temu będzie można ustalić priorytety rozwojowe, a także możliwości, jakie przed nim stoją. Oto kilka sposobów na identyfikację mocnych stron pracownika.

Autoanaliza

Najczęstszym sposobem na identyfikację mocnych stron pracownika jest autoanaliza samego zatrudnionego. Wszakże to on doskonale zna swoje słabe i mocne strony oraz jak nikt inny potrafi powiedzieć, co leży w kręgu jego zainteresowań. Niemniej, autoanaliza wykorzystywana jest bardzo rzadko, gdyż ma cechy mocno subiektywne. Najczęściej samoocena jest albo zawyżona, albo zaniżona. Trudno na jej podstawie uzyskać rzetelne wyniki, a następnie wdrożyć odpowiedni program rozwojowy.

Testy

W samej sieci istnieje olbrzymia liczba gotowych testów, które pozwalają określić nie tylko mocne strony, ale np. osobowość pracownika. Przeprowadzić może je każdy, w dowolnym momencie, jednak posiadają one swoje minusy. Głównym z nich jest fakt, że testy rozwiązuje pracownik, a więc jego oceny mogą mieć charakter życzeniowy. Wynik może być więc uzależniony od wyobrażenia zatrudnionego o nim samym, a nie od rzeczywistych kompetencji. Dobrym rozwiązaniem są więc testy połączone z opinią specjalisty. Wypowie się m.in. o tym, jak przebiega praca wykonywana przez wybranego pracownika i na tej podstawie wyciągnie odpowiedni wnioski.

Opinia innych

Opinia innych osób, np. znajomych bądź współpracowników, może być doskonałym materiałem do określania mocnych stron pracownika. Dotyczy to zwłaszcza ludzi spoza kręgu służbowego. Mają oni bowiem niezmącony niczym pogląd na wybraną osobę i są w stanie jasno oraz klarownie wyrazić się na jej temat. Należy jednak pamiętać, że zwłaszcza rodzina i bliscy mogą podchodzić do pracownika w sposób pobłażliwy, gloryfikując niektóre jego kompetencje, a o innych nie wspominając.