Ile zarabia tłumacz przysięgły?

Chciałbyś zostać tłumaczem przysięgłym, ale nie jesteś pewien, czy pensja w tym zawodzie spełnia Twoje oczekiwania? Przyjrzyjmy się sprawie bliżej.

Portfel wypełniony gotówką

Jak zostać tłumaczem?

Zacznijmy jednak od początku – czyli jak zdobyć prawo do wykonywania zawodu. Wymagania stawiane przed kandydatami reguluje ustawa obowiązująca od 27 stycznia 2005 roku.

Podstawowe warunki

Ubieganie się o to stanowisko niezbędne jest spełnienie następujących kryteriów:

 

  • znajomość języka polskiego
  • posiadanie obywatelstwa polskiego, kraju członkowskiego UE, Konfederacji Szwajcarskiej, EFTA lub innego państwa – na zasadach wzajemności
  • niekaralność
  • ukończenie uczelni wyższej
  • pełna zdolność do czynności prawnych
  • uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu

 

Jak przystąpić do egzaminu i ile on kosztuje

Chęć podjęcia się egzaminu należy zgłosić w formie pisemnej na adres Ministerstwa Sprawiedliwości:

Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej
Wydział Tłumaczy Przysięgłych
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
skr. poczt. 33

Formularze dostępne są na jego stronie.

Po ustaleniu terminu przez przewodniczącego Komisji, zależnie od nadesłanych wniosków, kandydat jest informowany o dacie przynajmniej 21 dni przed wyznaczonym dniem.

Mając już konkretny termin, należy wnieść opłatę w wysokości 800 złotych na konto Ministerstwa:

Ministerstwo Sprawiedliwości
Biuro Dyrektora Generalnego
00-950 Warszawa, Al. Ujazdowskie 11
nr konta: 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000
z dopiskiem “za egzamin tłumacza przysięgłego”

O ile wpis na listę tłumaczy uzyskać można dopiero, spełniwszy wszystkie wymagania, tak do egzaminu można przystąpić jeszcze przed np. uzyskaniem dyplomu wyższej uczelni lub obywatelstwa.

Ostatnim krokiem na drodze do zaprzysiężenia i wpisania na listę jest złożenie ślubowania wobec Ministerstwa Sprawiedliwości.

Nauka przed egzaminem wymaga wykorzystania specjalistycznych słowników

Na jakie wynagrodzenie może liczyć tłumacz przysięgły

Zarobki regulowane są przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego.

Jakich stawek się spodziewać?

Rozporządzenie dzieli języki na grupy, tym samym różnicując wysokość zarobków. Przewiduje także dodatki.

I tak dla przykładu, tłumaczenie uwierzytelnione z języka rosyjskiego ,angielskiego,niemieckiego czy francuskiego przyniesie 23 zł od strony. Tłumaczenie z języka polskiego na któryś z nich – 30,07 zł. Jest to najtaniej wyceniona grupa.

Pozostałe języki europejskie oraz łaciński przyniosą dochód rzędu 24,77 zł i 35,38 zł za stronę. Pozaeuropejskie, wykorzystujące alfabet łaciński jak np. islandzki, wyceniono na 30,07 zł i 40,69 zł za stronę. Zdecydowanie najbardziej opłacalnymi językami są pozaeuropejskie o innym alfabecie, np. koreański czy japoński – odpowiednio 33,61 zł i 49,54 zł.

Jak zrobić więcej? Terminologia specjalistyczna

Dodatkowe wynagrodzenie należy się w przypadku wystąpienia terminologii specjalistycznej, frazeologizmów, pisma ręcznego lub w inny sposób trudnego do odczytania (uszkodzenie/zniszczenie tekstu, zła jakość) – w takich wypadkach stawki rosną o 25%.

Tłumacz może także poświadczyć lub sprawdzić odpis pisma sporządzonego przez kogoś innego, za co należy mu się 30% stawki podstawowej.

Tłumaczenie ustne, wyliczane na podstawie czasu trwania w godzinach, przyniesie stawkę podstawową powiększoną o 30% lub podwojoną w przypadku trybu pilnego.

Tłumaczenie zwykłe i ekspresowe

Na życzenie osoby zlecającej tłumaczenie może odbyć się w trybie ekspresowym (tego samego dnia) lub przyspieszonym, co wiąże się z podwojeniem stawek podstawowych. Ostateczne ceny zaokrągla się do pełnych groszy.

Kalendarz

Stawki dla organów państwowych

Należy przy tym pamiętać, że przytoczone stawki dotyczą tylko świadczeń na rzecz organów państwowych, jak sądy, policja lub administracja publiczna. Tłumacze świadczący usługi komercyjne ustalają swoje zarobki indywidualnie z danym klientem i zależą m. in. od czasu realizacji. Jednostką podstawową pozostaje jednak strona przeliczeniowa – 25 wierszy po 45 znaków, czyli 1125 znaków ze spacjami. Każda rozpoczęta strona uznawana jest przy tym za całą stronę, niezależnie od ilości występującej na niej znaków.

Podsumowania

Praca tłumacza przysięgłego wiąże się z licznymi wymaganiami, przez co jasne jest, iż kandydaci na to stanowisko spodziewają się adekwatnych profitów finansowych. Ten krótki tekst powinien choć trochę pomóc Ci w zorientowaniu się, czy jest to praca dla Ciebie. A jeśli Twoim wymarzonym zawodem jest tłumacz przysięgły języka rosyjskiego, wejdź na stronę i dodatkowo zorientuj się, ile możesz przy okazji zarobić.