Instruktor zajęć sportowych a opodatkowanie

tax (1)

Instruktor zajęć sportowych to praca, która w naturalny sposób przynosi dochód temu, który ją wykonuje. Każda wykonywana praca podlega opodatkowaniu. Np. Instruktor gry w tenisa, czy zajęć fitness jest ujęty w ustawie o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca, 2014 roku.

W ustawie tej można znaleźć kilka odniesień do takich usług, związanych ze sportem, mianowicie jest możliwość zwolnienia z podatku VAT jeśli: „ usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone przez kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, pod warunkiem że:
a) są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim,
b) świadczący te usługi nie są nastawieni na osiąganie zysków,
c) są one świadczone na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym”.
Wyłącza się oczywiście „działalność marketingową, oraz reklamowo-promocyjną”, oraz ogólnie wszystkie te usługi, za które pobieramy pieniądze. Nie jest to niczym nowym, jeśli mamy dochód – musimy odprowadzać podatek (w jakiejkolwiek formie – jaki wybraliśmy).

A tenis?

Tenis – to sport, którego prowadzący instruktor osiąga niemałe dochody. Zatem oczywiste jest, że musi odprowadzić podatek od swych zarobków. Jeśli natomiast prowadzi zajęcia typu non – profit, (czyli nie nastawione na osiąganie zysków), podatek nie jest odprowadzany. Jeśli natomiast sytuacja jest odwrotna, podatek powinien być odprowadzany.

Fitness.

Tak samo jest w przypadku prowadzenia zajęć fitness. Możemy posiadać działalność gospodarczą, ale będziemy zwolnieni z podatku, jeśli ta działalność będzie prowadzona non – profit.
Ustawa o VAT, zawierająca wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%, zawiera „usługi związane z działalnością obiektów sportowych, bez względu na symbol PKWiU, oraz wstęp na imprezy sportowe również, bez względu na symbol PKWiU. Pozostałe usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu”.

Jaki zatem podatek powinien odprowadzać np. Instruktor zajęć sportowych?

Wszystko zależy od tego, czy zajęcia, które prowadzi są zajęciami dochodowymi, czy też nie. Jak wspomniałam wyżej, wszelkie zajęcia sportowe prowadzone non – profit, podlegają zwolnieniu podatkowemu. Natomiast zajęcia dochodowe, czyli podmioty nastawione na zysk, nie podlegają takiemu zwolnieniu. Instruktor zajęć sportowych, podmiot nastawiony na zysk, podlega opodatkowaniu VAT 7%, jeśli oczywiście zdecyduje się na taką formę opodatkowania. Możliwa jest również forma podatku od towarów i usług 22%, dla prowadzących książkę przychodów i rozchodów. Instruktorzy zajęć sportowych mają więc wybór co do podatków, ale powinni się dobrze zastanowić nad ich konsekwencjami. Jeśli już chcemy zostać takim podmiotem, najlepiej zatrudnić księgową, która zajmie się naszymi zobowiązaniami do Urzędu Skarbowego.

Artykuł przygotowano wspólnie z serwisem sportowym www.krutynia.com.pl