Istota docieplania budynku – jak to działa?

Izolacja spowalnia utratę ciepła z budynku, zazwyczaj poprzez zastosowanie masywnych, lekkich materiałów, takich jak włókno szklane lub polistyren, pomiędzy elementami konstrukcji. To właśnie jest docieplanie budynku, które ma znaczenie.

Izolacja jest bardzo istotnym elementem właściwości termicznych budynku, ale nie jedynym. Nawet jeśli dom jest dobrze zaizolowany, ciepło może nadal uciekać przez szczeliny powietrzne, okna, szczeliny w izolacji i elementy budynku, takie jak ramy, jak wyjaśniono w mostkach termicznych poniżej. Wydajność cieplna budynku zależy od współdziałania wszystkich elementów budynku.

Wartość R

Wydajność izolacji mierzy się wartościami R, które określają ilościowo opór cieplny materiału budowlanego lub dowolnej części budynku, takiej jak dach, ściana lub podłoga. Dostępne w handlu materiały izolacyjne są oznaczone wartościami R. Jednak wartość R dowolnej części budynku zależy nie tylko od izolacji, ale także od właściwości termicznych innych elementów, takich jak szkielet i okładzina.

Materiały o dużej gęstości, takie jak beton, cegła lub kamień, zapewniają doskonałą masę termiczną, ale mają niskie wartości R, a zatem są słabymi izolatorami. Cienkie metale, takie jak profilowane okładziny stalowe i płyty włókno-cementowe, również mają niskie wartości R, a zatem są również słabymi izolatorami.

Aby określić wymagania izolacyjne, konieczne jest obliczenie wartości R dla każdej części budynku. Zobacz https://purios.com/blog/docieplanie-budynku-czy-pianka-pur-bedzie-odpowiednia-do-docieplenia-i-termomodernizacji-domu w kontekście określania wymagań izolacyjnych, aby uzyskać więcej szczegółów.

Jak działa izolacja zbiorcza?

Izolacja zbiorcza działa poprzez zatrzymywanie suchego powietrza w lekkich, nieporęcznych materiałach. Spokojne powietrze jest słabym przewodnikiem ciepła, więc materiały o dużej objętości, które mogą zatrzymywać duże ilości powietrza, mogą zmniejszać zdolność przenoszenia ciepła przez przewodzenie. Jeśli materiał składa się z wielu małych kieszeni uwięzionego powietrza, a nie z dużej, ciągłej objętości powietrza, zdolność do przenoszenia ciepła przez konwekcję jest również zmniejszona. Przykładem codziennego użytku jest kołdra z pierza lub włókna.

Mostki termiczne

Mostki termiczne są częściami przegród zewnętrznych budynku, w których ciepło może łatwiej uciekać, ponieważ materiał budowlany łączy lub zestawia obie strony przegród zewnętrznych. Przykłady mostków termicznych obejmują:

  • szkielety drewniane lub stalowe w ścianach zewnętrznych, które łączą się zarówno z wewnętrzną, jak i zewnętrzną powierzchnią ściany

  • aluminiowe ramy okienne bez przegrody termicznej

  • luki w (źle) zainstalowanej izolacji.

Jednym z obszarów mostków termicznych, który ma duży wpływ na wydajność, są szkielety drewniane w ścianach. W jednym z badań, pomiary wykonane dla 47 nowych domów wykazały, że średnia zawartość szkieletu drewnianego w ścianach zewnętrznych (bez drzwi i okien) wyniosła 34%. Jest to znacznie więcej niż ogólnie zakładane 14–18%.