Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Hopeless man, man with no idea how to pay bills

Wraz z końcem roku 2015 w życie weszła ustawa pozwalająca na ogłoszenie upadłości osobom, które od roku nie prowadzą działalności gospodarczej. Dzięki temu, ludzie mający problemy ze spłata długów, w końcu mogą się z nich uwolnić w prosty sposób. Oto poradnik, który pokarze ci, jak krok po kroku przeprowadzić całą procedurę.

Na początku należy przygotować pismo skierowane do sądu, będące wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Ważną kwestią jest dokładne określenie swojej sytuacji finansowej w momencie zaciągania długów. Dzięki temu sąd otrzyma informację, jakie były realne szanse na spłatę tych zobowiązań finansowych. Wniosek powinien być dowodem na to, że problemy z wypłacalnością nie były planowane oraz, że nie wynikały z niedbalstwa. Poza tym, warto zawrzeć w dokumencie wszelkie okoliczności łagodzące: problemy zdrowotne czy widmo bezdomności.

Kolejny akapit powinien zawierać szczegółowe dane każdego z naszych wierzycieli, razem z kwotą, jaką jesteśmy im winni. Następnie należy przedstawić dokładny inwentarz swojego majątku, także ruchomego. Należy również pamiętać o zaznaczeniu zabezpieczeń, które ciążą na posiadanym majątku, np. hipotek. Po zdaniu wniosku w ręce sądu pozostaje nam już tylko czekać na jego pozytywne rozpatrzenie.

upadłość konsumencka

W przypadku powodzenia sprawy, następuje etap spieniężenia majątku, sprzedaż nieruchomości, samochodu itp. Z otrzymanej puli zostaną zaspokojeni równomiernie nasi wierzyciele. Pozostała kwota długu zostaje wpisana w plan spłaty, zostaniemy zobowiązani do przekazywania wierzycielom sum, które będziemy w stanie na to przeznaczyć, przez okres do trzech lat. W sytuacjach skrajnych, sąd może nawet umorzyć cała kwotę długu, wówczas etap spłat jest pomijany. W tym samym czasie sąd umarza toczone przeciwko nam postępowania, w tym komornicze, a sprawę przejmuje syndyk.

Nowa ustawa znacznie uprościła procedurę ogłaszania upadłości konsumenckiej, cały proces stał się znacznie mniej skomplikowany. Jednak w razie problemów ze sporządzeniem wniosku, warto skorzystać z porady prawnej.

Sprawdź również informacje zawarte w poradniku na stronie http://www.gazetafinanse.pl/upadlosc-konsumencka-jak-oglosic-upadlosc/