Jak się skutecznie przebranżowić?

Moda na studiowanie stawia wielu absolwentów którzy je ukończyli w trudnej sytuacji. Nierzadko po kilku latach nauki okazuje się, że wybór danego kierunku nie przyniósł im oczekiwanych korzyści, a ich sytuacja na rynku pracy jest niekiedy trudniejsza od np. osób z wykształceniem średnim technicznym, które w czasie nauki w szkole zdobyły również praktyczne umiejętności, pozwalające na podjęcie pracy zaraz po jej zakończeniu. Na szczęście w takiej sytuacji szansą jest przebranżowienie, umożliwiające podjęcie zatrudnienia w dziedzinie niezwiązanej ze zdobytym wykształceniem.

Mit ukończenia kierunku wyższej uczelni jako przepustki do pewnej, dobrze płatnej pracy był bardzo silny przez wiele lat, a jego ofiarami padło wielu młodych ludzi, wybierających dość przypadkowe kierunki, spełniając w ten sposób oczekiwania najbliższego otoczenia i idąc „za większością”. Niestety skutkiem takiego postępowania po zakończeniu nauki i podjęciu pierwszych prób znalezienia zatrudnienia była najczęściej złość i frustracja. Jednak również wielu absolwentów „uznanych” kierunków musiało zmierzyć z podobnym problemem, nawet pomimo sukcesów w nauce. Co zrobić, jeżeli znaleźliśmy się w podobnej sytuacji?

Działać. Przeszłości nie zmienimy i zamiast rozwodzić się nad popełnionymi błędami powinniśmy zastanowić się nad tym, co możemy zrobić, aby poprawić swoją sytuację zawodową. Tym bardziej, że nie jest ona wcale tak trudna jak mogłoby się wydawać, a dobra koniunktura na rynku pracy umożliwi nam skorzystanie z „fali wznoszącej”. Podejmując decyzję o przebranżowieniu i rozpoczęciu pracy w zupełnie nowej dziedzinie musimy jednak pamiętać o kilku istotnych kwestiach, które pozwolą uniknąć ponownego znalezienia się w punkcie, w którym byliśmy na samym początku. Podstawą jest analiza oferty pracy oraz próba wysondowania perspektyw rynku pracy. Dobrym pomysłem jest znalezienie zajęcia stosunkowo mało popularnego, na które dopiero pojawia się zapotrzebowanie, a które w przyszłości ma wszelkie szanse stać się „hitem”. Po wytypowaniu perspektywicznych zawodów przystępujemy do przeanalizowania własnych możliwości i umiejętności. Musimy pamiętać, że kwestie finansowe nie powinny i nie mogą być jedynym czynnikiem jaki bierzemy pod uwagę – w przeciwnym wypadku praca będzie udręką, wpływającą negatywnie na różne aspekty naszego życia, w tym zdrowia. Gdy wiemy w jakim kierunku powinniśmy pójść planując ścieżkę kariery zawodowej oraz jakie zawody będą korelować z naszymi predyspozycjami możemy przystąpić do konkretnych działań.

Kluczowe jest zasięgnięcie opinii osób wykonujących zawody leżące w sferze Naszych zainteresowań – to pozwoli na skonfrontowanie własnych wyobrażeń z rzeczywistością i pomoże w podjęciu ostatecznej decyzji. Gdy zdecydujemy się na konkretną profesję, prócz własnych działań związanych ze zdobywaniem wiedzy i – być może – pierwszych doświadczeń, konieczne będzie odbycie szkolenia, które nie tylko wprowadzi oraz wzbogaci już zdobytą wiedzę, ale da nam również praktyczne umiejętności, stosowne dokumenty które je potwierdzą, a także… kontakty. Warto bowiem zauważyć, że z racji rosnącej popularności szkoleń zawodowych rośnie również ich jakość, dlatego coraz częściej prowadzone są one przez praktyków, którzy najlepszym kursantom oferują zatrudnienie we własnych firmach lub firmach zaufanych znajomych. A z takiej szansy warto skorzystać.