Jak założyć działalnosć tłumacza?

Obecnie wiele firm, jak i osób prywatnych podejmuje działania w przestrzeni międzynarodowej. W wielu sytuacjach potrzebny jest tłumacz, który będzie potrafił rozwiązać językowe zawiłości. Podczas profesjonalnego kontaktu sprawna, wolna od błędów komunikacja jest szczególnie ważna i tutaj między innymi pojawia się miejsce dla tłumacza.

Działalność tłumacza

Tłumacz jest osobą, która może zająć się zarówno przekładem tekstów pisanych, jak też tłumaczeniem ustnym. Może specjalizować się w wąskich dziedzinach technicznych albo też tłumaczyć teksty bardziej ogólne. Jeżeli spełnia wszystkie przewidziane w przepisach prawa warunki, może, po zdaniu egzaminu, stać się także tłumaczem przysięgłym. Jeśli zaś chodzi o zwykłego tłumacza, nie musi on spełniać żadnych opisanych w prawie wymogów.

biura wirtualneJeśli chodzi o prowadzenie działalności przez tłumacza, do wyboru jest wiele rozwiązań. Może on więc zadecydować, które spośród nich najbardziej mu odpowiada. Może prowadzić działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki jawnej albo cywilnej, spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, spółki akcyjnej albo też spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Każda z tych form wiąże się z innymi uregulowaniami w przepisach, dlatego trzeba szczegółowo rozważyć korzyści, jakie daje konkretnemu tłumaczowi każda z nich.

Zakładanie działalności – najważniejsze aspekty

Jeżeli to jednoosobowa działalność gospodarcza lub też spółka cywilna została przez tłumacza wybrana na formę prowadzenia przedsiębiorstwa, musi on zarejestrować firmę w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). W przypadku innych form prowadzenia działalności, trzeba zarejestrować firmę w KRS.

Poza tym tłumacz musi pamiętać, iż jest dostawcą usług, które opodatkowane są przez VAT. Dlatego też musi złożyć formularz VAT-R. Należy to uczynić najpóźniej dzień wcześniej nim tłumacz rozpocznie sprzedaż swoich usług. Wcześniej trzeba jednak rozważyć czy tłumacz będzie chciał od samego początku płacić podatek VAT czy też wykorzystać to, iż może być początkowo zeń zwolniony. Przy wyborze najlepszej możliwości warto wziąć pod uwagę nie tylko kwestie finansowe, ale także inne wartości i plany na przyszłość. Taką deklaracją odnośnie podjętej decyzji jest właśnie formularz VAT-R.

Należy zwrócić także uwagę na składki ZUS

Niektóre z form działalności gospodarczej nie wymagają zgłaszania siebie do ubezpieczenia w ZUS-ie. Większość jednak tego wymaga, więc należy sprawdzić, jak jest w przypadku konkretnej formy prawnej działalności.

Ważną kwestią jest także posiadanie konta firmowego, choć nigdzie w przepisach prawa nie jest określone, że musi to być konto oddzielne od osobistego. Poza tym na pewno trzeba mieć sprzyjające warunki do prowadzenia takiej działalności. Jeżeli nie zatrudnia się pracowników, początkowo można obejść się nawet bez wynajmowania lokalu biurowego. Zamiast tego można na przykład korzystać z wirtualnego biura albo też po prostu zarejestrować firmę pod adresem domowym.

Pomocy merytorycznej podczas przygotowywania artykułu udzielił nam tłumacz przysięgły – więcej na stronie: http://tlumacz-in.pl/