Jakie są obowiązki opiekuna osoby starszej?

"Her motivation and care helped me in my recovery!"

Coraz częściej możemy spotkać się z ofertami pracy, polegającymi na sprawowaniu opieki nad osobą starszą. Jeszcze kilka lat temu chodziło głównie o wyjazdy do pracy za granicą. Dziś coraz większa ilość ofert pracy dotyczy właśnie wykonywania jej na terenie naszego kraju.

Zakres obowiązków

Zakres obowiązków, jakie ma wykonywać opiekun osoby starszej jest bardzo różny, w zależności od wymagań rodziny i stanu zdrowia osoby, która wymaga opieki. Jedno z podstawowych zadań, to na przykład zadbanie o utrzymanie codziennej higieny osobistej, podawanie posiłków, pomoc w karmieniu, przygotowywanie i podawanie leków dla podopiecznego. Bardzo często, opiekun osoby starszej, pełni również rolę domowej pielęgniarki. Podaje zastrzyki, zabiera na rehabilitację lub przeprowadza ją w domu podopiecznego. Opiekun podaje także leki. Do wykonywania tej pracy bardzo pożądane są osoby, które posiadają wykształcenie pielęgniarskie. Dzięki temu, bardzo dobrze radzą sobie w sprawowaniu opieki nad osobami starszymi.

Dobre kontakty z rodziną

Dobry opiekun osoby starszej, to również taka osoba, która potrafi nawiązać i utrzymać bardzo dobre kontakty z najbliższą rodziną osoby, którą się opiekuje. Często rodzina odwiedza tę osobę, przez co również spotyka się z opiekunem osoby starszej. Nie zawsze opieka nad osobą starszą sprawowana jest w stworzonym do tego ośrodku. Coraz częściej opieka polega na mieszkaniu wraz z osobą starszą u niej w domu. Mieszkanie w swoim własnym domu dużo lepiej wpływa na stan zdrowia i psychikę osoby starszej, niż zamieszkiwanie w ośrodku.
Opiekun osoby starszej, musi potrafić wykonywać wiele czynności, które mają za zadanie ułatwić życie drugiej osobie. Żeby móc dobrze i sumiennie wykonywać swoje obowiązki, musi posiadać odpowiednie kwalifikacje. Wiedza teoretyczna jest ważna, aczkolwiek, jeżeli opiekun nie miał wcześniej kontaktu z osobami starszymi w praktyce, to będzie mu bardzo ciężko. Kontakt z potrzebującymi jest bardzo ważny.

Kurs opiekuna osób starszych

Osoba, która zamierza zostać opiekunem osób starszych może postarać się o zdobycie wykształcenia, które świadczyć będzie o jej kwalifikacjach. Po ukończeniu nauki na kierunku „opiekun osób starszych”, osoba taka ma większe szanse na zdobycie satysfakcjonującego zatrudnienia. Zdobyte doświadczenie podczas nauki pozwala na prawidłowe rozpoznawanie problemów osoby starszej. Osoba taka potrafi zrozumieć powody zaburzeń psychosomatycznych osoby starszej. Opiekun służy pomocą w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych swojemu podopiecznemu. Obowiązkiem opiekuna jest pomoc w komunikowaniu się osoby starszej, z otoczeniem. Bardzo często zdarza się, że również opiekun służy pomocą w utrzymaniu porządku w domu, w korzystaniem z budżetu domowego, a także motywuje osobę starszą do ćwiczeń rehabilitacyjnych, oraz pomaga w korzystaniu z różnego rodzaju sprzętów. Dobrze wykształcona i przygotowana osoba do sprawowania opieki nad osobami starszymi, to taka, która potrafi posługiwać się podstawowym sprzętem medycznym, zna język migowy, często przydatny podczas kontaktów z podopiecznymi, a także potrafi, skutecznie udzielić pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Gdzie jeszcze może pracować opiekun?

Większość ludzi myśli, że opiekun osoby starszej pracuje głównie w domu podopiecznego. Nic bardziej mylnego. Osoba z wykształceniem zezwalającym na sprawowanie opieki nad innymi ludźmi, może pracować w specjalistycznych ośrodkach, a także domach opieki społecznej. Zdarza się również, że osoba taka pracuje w szpitalach, czy hospicjach. Najbardziej jednak popularną formą jest praca w domu osoby starszej, a także zamieszkiwanie u niej. Na Zachodzie jest to popularne od bardzo wielu lat. W naszym kraju, od jakiegoś czasu, również taka forma sprawowania opieki nad osobą starszą jest coraz popularniejsza.
Jeżeli decydujemy się na znalezienie dla członka naszej rodziny, osoby, która będzie się nim opiekowała, to warto wcześniej sprawdzić kompetencje i doświadczenie opiekuna. Osoba doświadczona będzie miała większe pojęcie o tym, jak najlepiej sprawować opiekę nad osobą starszą.

Artykuł przygotowano we współpracy ze stroną www.perfekton.de