Jakie są obowiązku właścicieli biurowców w zakresie ochrony PPOŻ?

action-building-equipment-896568Ochrona przeciwpożarowa jest niezwykle ważna nie tylko w przypadku domów mieszkalnych, ale również wszystkich innych budynków, także biurowców. Ich właściciele muszą zadbać o to, by budynek spełniał wszystkie normy i był dostosowany do przepisów przeciwpożarowych.

Każdy właściciel biurowca musi pod każdym względem dbać o to, by budynek spełniał wszystkie normy i przepisy. Jednym z obowiązkowych wymogów są regularne kontrole, które trzeba systematycznie przeprowadzać w instalacjach elektrycznych, gazowych oraz innych, które mają wpływ na ryzyko pożarowe. Kontrole powinny być przeprowadzone przez fachowców, którzy mają wszystkie niezbędne uprawnienia. Pod tym względem nie należy oszczędzać i zlecać sprawdzanie instalacji specjalistom. W przeciwnym razie może się bowiem okazać, że budynek będzie miał usterki czy awarie, o których zarządca nie będzie wiedział.

Drogi i oznakowanie pożarowe

W każdym biurowcu powinny znajdować się też wszystkie niezbędne oznakowania przeciwpożarowe. Ich umiejscowienie i wygląd nie powinny być przypadkowe – muszą być dokładnie takie, jak to jest wymagane przepisami. Znaki ochrony przeciwpożarowej powinny znajdować się w widocznych miejscach, nie należy ich niczym zastawiać ani zasłaniać. Jeśli będą zastawione meblami czy innymi elementami aranżacji wnętrza, nie będą spełniały swojego zadania. Podobnie jest w przypadku wyjść ewakuacyjnych. Muszą być one dobrze oznakowane i zawsze otwarte. Nie ma bowiem większego sensu organizowania wyjścia ewakuacyjnego poprzez drzwi, które zawsze są zamknięte i nie ma możliwości korzystania z nich. W sytuacji zagrożenia nikt przecież nie będzie poszukiwał klucza, aby takie drzwi otworzyć.

Dobrze wykonane zabezpieczenia

W ochronie przeciwpożarowej ważne są również wszelkie systemy zabezpieczenia pożarowego. Na www.alusystem.pl można znaleźć wysokiej jakości systemy, stolarkę drzwiową i okienną, a także wszelkie okucia, dzięki którym wnętrza będą właściwie zabezpieczone. Dobrym pomysłem jest też zainstalowanie nowoczesnego systemu pożarowego z czujnikami dymu, które są czułe i reagują na zmieniający się skład powietrza. Czujniki najczęściej wykrywają ogień w najwcześniejszym jego stadium, co umożliwia dosyć szybką reakcję i zagaszenie pożaru zanim jeszcze zdąży się on rozprzestrzenić. Warto też w widocznych miejscach umieścić ręczne gaśnice, z których w razie potrzeby będzie można skorzystać. To szczególnie ważne w przypadku dużych, wysokich biurowców, w których pracuje duża liczba osób. Przepisy ochrony przeciwpożarowej zawsze powinny być spełnione w stu procentach, gdyż jakiekolwiek niedociągnięcia w tym zakresie mogą być bardzo katastrofalne w skutkach. O wiele lepiej jest inwestować w zabezpieczenia, niż w razie jakiejkolwiek sytuacji pożarowej musieć naprawiać wyrządzone przez ogień szkody.