Jakie wymagania musi spełniać kierowca zawodowy?

kierowca

Kierowca zawodowy to zawód wymagający sporo umiejętności, ale także cierpliwości i odpowiedzialności. Przepisy prawa sprawiają, iż osoby zainteresowane tym zawodem muszą przejść szereg wymagań, które pozwolą im na uzyskanie miana kierowcy zawodowego.

1). Wiek

Ubiegać się o tytuł kierowcy zawodowego może każdy kto ukończył 18 rok życia i posiada prawo jazdy( początkowo minimum kategorii B). Wiek głównie ma znaczenie gdy mówimy o kursach związanych z kartą kwalifikacji i ceną tych kursów (Szerzej opisane jest to w punkcie trzecim)

2). Prawo jazdy na samochody ciężarowe

Transport to głównie wielkogabarytowe lub wysokotonażowe przewozy i jeżeli chcemy zajmować się nimi zawodowo musimy uzyskać potrzebne nam do tego kategorie prawa jazdy.

Chcąc brać udział w przewozach towarów podstawą jest prawo jazdy kategorii C lub C1

Kategoria C-uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3, 5 t, z wyjątkiem autobusu, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym;

Kategoria C1- uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3, 5 t i nieprzekraczającej 7, 5 t, z wyjątkiem autobusu, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym;

Lepszą perspektywę nam daje jednak uzyskanie dodatkowych kwalifikacji, które są wymagane w większości firm transportowych.

Kategoria C+E-uprawnia do kierowania pojazdem określonym w kategorii C, łącznie z przyczepą ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami);

3). Świadectwo kwalifikacji

Świadectwo kwalifikacji jest drugim warunkiem który trzeba spełnić, aby uzyskać zawodowe prawo jazdy. W Polsce obowiązują dwa rodzaje świadectw kwalifikacji dla kierowców: wstępne przyspieszone i wstępne tak zwane pełne. Program obu kursów jest identyczny i kończy się egzaminem, lecz główną różnicą jest koszt i czas ich trwania.
Kurs wstępny przyspieszony trwa 140 godzin i jego koszt to około 3 tysięcy złotych, natomiast kurs pełny to 280 godzin i koszt około 5, 5 tysiąca złotych. Różnica chociaż znaczna pomimo i wiedza przekazana jest ta sama to nie każdy może przystąpić do kursu przyspieszonego. Opcja ta przeznaczona jest dla osób które ukończyły 21 rok życia. Osoby które nie spełniają tego kryterium oczywiście mogą ukończyć kurs przyspieszony, ale niestety do 21 roku życia nie będą one mogły wykonywać zawodu kierowcy zawodowego. Jedyną opcją na uzyskanie pracy w tym zawodzie jest kurs pełny, który pozwala na wcześniejszą możliwość uzyskania kwalifikacji.

4). Badania psychotechniczne

Praca kierowcy zawodowego jest bardzo odpowiedzialna, kierowca musi więc być w jak najlepszej kondycji zdrowotnej, która umożliwi mu na trzeźwe myślenie i sprawność psychomotoryczną, dlatego też nie tylko adepci tego zawodu muszą robić badania psychotechniczne, ale i kierowcy z długoletnim stażem muszą je odnawiać (do czasu ukończenia przez kierowcę 60 lat – co 5 lat i po ukończeniu przez kierowcę 60. roku życia – co 30 miesięcy)

Pierwsze badanie psychologiczne jest wykonywane przed dniem wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie kwalifikacji

Badania te sprawdzają brak lub istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami w zakresie:

  • narządu wzroku,
  • narządu słuchu i równowagi,
  • układu nerwowego,
  • cukrzycy,
  • układu ruchu,
  • układu sercowo-naczyniowego i układu oddechowego,
  • czynności nerek

5). Karta kierowcy

Pamiętać trzeba także o wyrobieniu karty kierowcy. Karta kierowcy umożliwia identyfikację kierowcy oraz przypisane do niego dane przejazdów zarejestrowane przez tachograf cyfrowy. Jest nieodzowna w przypadku posiadaczy samochodów pow. 3, 5T i wyposażonych w tachografy cyfrowe.

Szereg wymagań jakie muszą spełnić zawodowi kierowcy nie jest łatwy do uzyskania, lecz nie brakuje chętnych na prace w branży transportowej, ponieważ rynek ten się ciągle rozwija i jeżeli uzyskamy wszystkie te kwalifikacje z łatwością możemy znaleźć pracę w tym sektorze gospodarki. Warto wiec poświęcić trochę czasu i pieniędzy aby uzyskać miano kierowcy zawodowego.

Artykuł pomógł nam przygotować pracownik serwisu przeprowadzkikrakow.org – gdzie praca kierowcy do chleb powszedni 🙂

Porównać ceny