Kadra stomatologiczna – jakie przywileje​ w prawie pracy?

dentist

Podejmując pracę w jakimkolwiek zakładzie pracy, nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, jakie tak naprawdę mamy prawa i obowiązki. Nasze przywileje i prawa, jako pracowników wyraźnie określa Kodeks Pracy. Artykuł ten będzie poświęcony kadrze stomatologicznej, a postaram się w nim odpowiedzieć na pytanie: jakie przywileje w prawie pracy przysługują właśnie pracownikom, którzy stanowią kadrę stomatologiczną?

Otóż wiadomym każdemu z nas jest fakt, iż działalność leczniczą w Polsce mogą sprawować tylko i wyłącznie wyspecjalizowane ku temu podmioty. Wszelkie normy ich funkcjonowania określa dokładnie Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, jest to dokładnie Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późniejszymi zmianami, która stanowi przepisy szczególne dla tych podmiotów i jej pracowników, których nie obejmuje Kodeks Pracy.

Zatrudnienie w podmiocie leczniczym możemy uzyskać na podstawie umowy o pracę lub na podstawie nawiązania innego niż niniejsza umowa stosunku pracy na przykład w oparciu o umowę zlecenie, czy też kontrakt. W takim podmiocie pracownicy są podzieleni na dwie grupy: personel medyczny (lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci, asystenci lekarzy itd.) oraz personel niemedyczny (pracownicy administracji, gospodarczy itd.). Według Art. 93 wspomnianej powyżej Ustawy w podmiotach leczniczych, jeżeli chodzi o normy czasu pracy, pracowników podzielono na trzy grupy:

  • pracownicy ogólni, to jest: 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym,
  • pracownicy niemedyczni, to jest: 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym,
  • pracownicy niewidomi mający kontakt z pacjentami, to jest: 6 godzin na dobę i przeciętnie 30 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Zajmę się tutaj dokładnie personelem medycznym, a dokładniej ujmując kadrą stomatologiczną, czyli najczęściej oprócz lekarzy stomatologów, są to asystentki stomatologiczne lub higienistki. Według Ustawy kadra stomatologiczna została ujęta jako pracownicy ogólni, czyli pracują oni w tygodniu nieco krócej niż pracownicy niemedyczni. Jeżeli chodzi na przykład o asystentkę stomatologiczną lub higienistkę, to pozostałe jej prawa reguluje Kodeks Pracy, jeśli jest ona zatrudniona w oparciu o umowę o pracę należą się jej:

  • minimalne wynagrodzenie (na rok 2016 stanowi ona 1850 zł brutto),
  • urlop wypoczynkowy w odpowiednich wymiarach, jeśli chodzi staż pracy (20 dni, jeżeli pracownik ma łączny staż pracy do lat 10, a kiedy jego staż pracy wynosi powyżej tego okresu, to wówczas przysługuje mu urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni),
  • urlop macierzyński i rodzicielski (długość uzależniona od liczby urodzonych dzieci),
  • zachowanie odpowiednich okresów wypowiedzenia ( zależności na jaki czas była zawarta umowa o pracę),
  • inne przywileje pracownicze na przykład: premie, nagrody jubileuszowe itd.

To na tyle, jeśli chodzi o pracę i przywileje dla asystentek stomatologicznych i higienistek. Osobnym zaś tematem będzie praca lekarza dentysty, ale to już osobny artykuł i inna Ustawa.

Więcej informacji o pracy stomatologa można uzyskać na stronie Stomatologia Kraków