Kiedy i w jakim celu wykonuje się USG serca?

USG serca jest popularną nazwą badania, którego techniczna nazwa to echokardiogram (echo). Jest to graficzny zarys ruchu serca. Podczas badania echa Twój lekarz wykorzystuje ultradźwięki (fale dźwiękowe o wysokiej częstotliwości) z ręcznej różdżki umieszczonej na klatce piersiowej, aby wykonać zdjęcia zastawek i komór serca. Pomaga to ocenić działanie pompujące twojego serca. Lekarze często łączą USG serca z ultrasonografią Dopplerowską i techniką Dopplera kolorowego, aby ocenić przepływ krwi przez zastawki serca.

W USG serca nie stosuje się promieniowania. To sprawia, że ​​echo różni się od innych testów, takich jak zdjęcia rentgenowskie i tomografia komputerowa, które wykorzystują niewielkie ilości promieniowania.

Kto wykonuje USG serca?

Badanie USG serca wykonywane jest przez lekarza lub wyszkolonego technika. Są oni przeszkoleni w zakresie wykonywania echokardiogramów i korzystania z najnowszych technologii. Są przygotowani do pracy w różnych warunkach, w tym w salach szpitalnych i klinikach.

Jakie są rodzaje echokardiogramu?

Istnieje kilka rodzajów USG serca. Każdy z nich oferuje wyjątkowe korzyści w diagnozowaniu i leczeniu chorób serca. Najczęściej wykonuje się:

  • Echokardiogram przezklatkowy
  • Echokardiogram przezprzełykowy
  • Echokardiogram wysiłkowy

Do tworzenia obrazów serca można użyć kilku technik. Najlepsza technika zależy od konkretnego stanu i tego, co chce zobaczyć i zbadać lekarz. Do najczęściej stosowanych technik należą:

Ultrasonografia dwuwymiarowa (2D). To podejście jest stosowane najczęściej. Tworzy obrazy 2D, które pojawiają się jako „plastry” na ekranie komputera. Tradycyjnie te plastry można „układać w stos”, aby zbudować strukturę 3D.

Ultrasonografia trójwymiarowa (3D). Postępy w technologii sprawiły, że obrazowanie 3D stało się bardziej wydajne i użyteczne. Nowe techniki 3D pokazują z większą dokładnością różne aspekty pracy serca, w tym to, jak dobrze pompuje krew. Korzystanie z 3D pozwala również sonografowi zobaczyć części serca pod różnymi kątami.

USG dopplerowskie. Ta technika pokazuje, jak szybko przepływa twoja krew, a także w jakim kierunku.

Obrazowanie naprężeń. To podejście pokazuje zmiany w sposobie poruszania się mięśnia sercowego. Może wyłapywać wczesne objawy niektórych chorób serca.

Obrazowanie kontrastowe. Twój dostawca wstrzykuje substancję zwaną środkiem kontrastowym do jednej z twoich żył. Substancja jest widoczna na zdjęciach i może pomóc pokazać szczegóły twojego serca. Niektóre osoby doświadczają reakcji alergicznej na środek kontrastowy, ale reakcje są zwykle łagodne.

Czy z USG serca wiążą się jakieś zagrożenia?

USG serca jest uważane za bardzo bezpieczne. W przeciwieństwie do innych technik obrazowania, takich jak zdjęcia rentgenowskie, echokardiogramy nie wykorzystują promieniowania.

Kontrastowe barwniki i plastry – jeśli skanowanie obejmuje wstrzyknięcie kontrastu lub wzburzony roztwór soli fizjologicznej, istnieje niewielkie ryzyko powikłań, takich jak reakcja alergiczna na kontrast. Kontrastu nie należy stosować w czasie ciąży. Istnieje ryzyko lekkiego dyskomfortu, gdy elektrody EKG są usuwane ze skóry. Może to być podobne do ściągania plastra.

Echokardiogram przezprzełykowy – istnieje niewielka szansa, że ​​rurka użyta w echokardiogramie przezprzełykowym może zeskrobać przełyk i spowodować podrażnienie. W bardzo rzadkich przypadkach może przebić przełyk i spowodować potencjalnie zagrażające życiu powikłanie zwane perforacją przełyku. Najczęstszym skutkiem ubocznym jest ból gardła z powodu podrażnienia tylnej części gardła. Możesz również czuć się nieco zrelaksowany lub senny z powodu środka uspokajającego zastosowanego w zabiegu.

Echokardiogram wysiłkowy – leki lub ćwiczenia stosowane w celu zwiększenia tętna w wysiłkowym echokardiogramie mogą tymczasowo spowodować nieregularne bicie serca lub przyspieszyć zawał serca. Specjaliści medyczni będą nadzorować procedurę, zmniejszając ryzyko wystąpienia poważnej reakcji, takiej jak zawał serca czy arytmia.

Kiedy możesz potrzebować USG serca?

Twój lekarz może skierować Cię na USG serca z wielu różnych powodów. Możesz potrzebować echokardiogramu, jeśli:

  • Masz objawy, a Twój lekarz chce dowiedzieć się więcej (poprzez zdiagnozowanie problemu lub wykluczenie możliwych przyczyn).
  • Twój lekarz uważa, że ​​masz jakąś formę choroby serca. Echo służy do zdiagnozowania konkretnego problemu i dowiedzenia się o nim więcej.
  • Twój lekarz chce sprawdzić stan, który już zdiagnozowano. Na przykład niektóre osoby z chorobą zastawkową wymagają regularnych testów echa.

Stoiska targowe Poznań – systemy targowe, projekt stoiska