Konkretne zawody podwyższonego ryzyka

maxresdefault

Na rynku pracy można swobodnie wymienić listę zawodów, które od lat plasują się w czołówce zawodów o podwyższonym ryzyku zawodowym. Chociaż górnictwo, o którym od lat można słyszeć w mediach ustąpiło pierwsze miejsce sektorowi rolnictwa, to samo górnictwo znajduje się na drugim miejscu w tym niechlubnym rankingu (dane z raportu GUS). Z racji specyfiki wymienionych zawodów, zdecydowaną większość ofiar wypadków w pracy są mężczyźni.

Co ważne, wypadki zawodowe w górnictwie, rolnictwie czy chociażby w branży pirotechnicznej są spowodowane zarówno czynnikiem ludzkim, jak i nieszczęśliwym wypadkiem lub awarią sprzętu. Jak widać, wypadki w pracy są spowodowane nie tylko bezpośrednio warunkami pracy. Oprócz górników i wspomnianych wcześniej rolników, do zawodów niebezpiecznych zalicza się również budowlańców, pracowników przemysłu ciężkiego, rybaków i pracowników pracujących na wysokościach.

W porównaniu z Ameryką

Wykonane w Stanach zestawienie najniebezpieczniejszych zawodów wymienia takie zawody jak rybak, drwal, pilot samolotowy, rolnik, robotnicy na wysokościach, mechanicy przemysłowi, kierowcy i budowlańcy. Można śmiało powiedzieć, że zdecydowana część rankingu pokrywa się z rodzimym. Może to świadczyć o tym, że zarówno w Polsce, jak i za oceanem rynek pracy zmaga się z podobnymi wyzwaniami, a co za tym idzie, wymienione zawody wymagają szczególnej uwagi niezależnie od położenia.

Kiedy najwięcej wypadków

W wyniku badań przeprowadzonych na polskim rynku pracy stwierdzono, że do największej ilości wypadków dochodzi w piątek. Jest to spowodowane osłabieniem czujności i energii po całym tygodniu pracy. Nie jest niespodzianką, że do największej ilości wypadków dochodzi właśnie w branży górniczej, budowlanej i rolnictwie. Co piąty ciężki i co trzeci śmiertelny wypadek zdarza się właśnie w wymienionych branżach.

Pirotechnicy- niebezpiecznym zawodem

Myśląc o niebezpiecznych zawodach, do głowy przychodzą nam takie branże jak górnictwo, przemysł, branża budowlana czy konkretne sytuacje, takie jak praca na wysokościach, praca przy liniach wysokiego napięcia czy w innych warunkach ekstremalnych. Często nie zastanawiamy się nad zawodami, z którymi stykamy się nieco rzadziej. Do takich zawodów należy również pirotechnik.

Fajerwerki i pokazy z ich udziałem zdarzają się w naszym otoczeniu co najmniej kilka razy w roku. Często bezrefleksyjnie sami zajmujemy się obsługą takiego pokazu. Pirotechnik obcujący na co dzień z materiałami wybuchowymi są szczególnie narażeni na uszczerbek na zdrowiu i życiu, co wymaga szczególnej uwagi oraz ochrony pracownika.

– instruuje nas Adam Jaworski z serwisu http://sklepfajerwerki.eu/

Statystyki GUS

Z danych raportu Głównego Urzędu Statystycznego z 2011 roku wynika, że wypadki w pracy szacuje się na około 97 tysięcy, z czego 2/3 stanowią wypadki lekkie. Wynikiem tego było około 3,5 miliona wydanych niezdolności do pracy. W badanym 2011 roku najwięcej wypadków w pracy zdarzyło się w przetwórstwie przemysłowym, jednak do grupy „wysokiego ryzyka” zalicza się również kowali, ślusarzów i zawody pokrewne; sprzedawców i demonstratorów; pracowników budowlanych; blacharzy czy spawaczy.