Paliwo kopalne – węgiel. Co powinieneś wiedzieć?

Analizatory zapewniają analizę jakości minuta po minucie krytycznych strumieni procesowych, aby ułatwić sortowanie, mieszanie i kontrolę węgla. Za pomocą analizatora pierwiastkowego można kontrolować jakość, podejmować proaktywne decyzje kontrolne i poprawiać wydajność operacji.

Analizator pierwiastkowy węgla

To specjalistyczny analizator, który jest używany przez elektrownie węglowe i producentów węgla, aby aktywnie reagować na zmiany procesów i zapewniać bardziej spójne mieszanki węgla i lepszą jakość paliwa. W procesie mieszania węgla różnej jakości węgle są mieszane po ich wydobyciu, aby spełnić specyfikacje potrzebne do zamierzonego zastosowania. Ważne jest, aby mieszany węgiel Włocławek spełniał specyfikacje jakościowe, ponieważ decyzje dotyczące mieszania wpływają na całkowitą ilość każdego produktu, który kopalnia jest w stanie sprzedać, a cechy jakościowe produktu mogą wpłynąć na końcową wartość sprzedaży produktu i zadowolenie klient.

Według Światowego Stowarzyszenia Węglowego węgiel (który jest paliwem kopalnym) jest to „palna, osadowa, organiczna skała, która składa się głównie z węgla, wodoru i tlenu. Powstaje z roślinności, która została skonsolidowana między innymi warstwami skalnymi i zmieniona przez połączone skutki ciśnienia i ciepła przez miliony lat, tworząc pokłady węgla”

O jakości każdego złoża węgla decydują: rodzaje roślinności, z której pochodził węgiel, jak głęboko węgiel został uformowany, kwestia temperatury i ciśnienia na tych głębokościach oraz okres czasu formowania się węgla w złożu.

Oprócz węgla węgle zawierają wodór, tlen, azot i różne ilości siarki. Węgle wysokogatunkowe mają wysoką zawartość węgla, a zatem wartość opałową, ale niską zawartość wodoru i tlenu. Węgle niskowęglowe mają niską zawartość węgla, ale wysoką zawartość wodoru i tlenu. Różne rodzaje węgla mają też różne zastosowania – wytwarzanie energii elektrycznej, produkcja stali, produkcja cementu i inne procesy przemysłowe oraz jako paliwo płynne

Analizator zazwyczaj jest przeznaczony do montażu wokół istniejącego przenośnika taśmowego lub w linii z systemem pobierania próbek i analizowania składu węgla w rzeczywistym czas. Analizator strumienia próbki powinien być zaprojektowany tak, aby przyjmował wsad z systemu próbkowania, kontrolował przepływ przez analizator i mierzył główne parametry jakościowe węgla interesujące producentów węgla i elektrownie opalane węglem.

Oprócz węgla i tlenu istnieje tuzin innych ważnych elementów, które powinny być mierzone i raportowane, gdy węgiel porusza się wzdłuż przenośnika, jak wartość opałowa, czy materia lotna.

Znajomość tych pomiarów w czasie rzeczywistym umożliwia producentom węgla kontrolowanie sortowania i mieszania węgli w celu maksymalizacji zasobów węgla, spełnienia specyfikacji jakościowych, zmniejszenia zmienności dostaw, kontrolowania stapiania popiołu i kontrolowania wydajności zakładu przygotowania. Posiadanie tych informacji jest szczególnie ważne dla producentów węgla i zakładów użyteczności publicznej.