Co można zyskać, korzystając z pomocy profesjonalnej księgowej?

Prowadzenie księgowości firmy jest zawsze sporym wyzwaniem dla każdego biznesmena. Im większe i prężniej działające przedsiębiorstwo, tym zwykle większy zakres obowiązków właściciela i/lub menedżerów. Zwykle wiąże się to także z większą liczbą przepisów do spełnienia czy wymagań względem instytucji państwowych lub samorządowych. Problemów może również dostarczać współpraca z zagranicznymi kooperantami (np. konieczność odpowiedniego oznaczania faktur). Jak sobie z tym wszystkim radzić bez znajomości aktualnie obowiązujących ustaw? Rozwiązaniem może być pomoc profesjonalnej księgowej.

Czy księgowa jest potrzebna małym i średnim przedsiębiorcom?

Wśród wielu mikro przedsiębiorców panuje przekonanie, że profesjonalne usługi księgowe są niezbędne tylko większym, prężnie działających podmiotom. Czy jednak tak jest rzeczywiście? Niekoniecznie. Nawet w przypadku freelancerów często niezbędna jest profesjonalna obsługa księgowa. Urząd skarbowy może zarządzić kontrolę w dowolnym momencie, a przy rażących nieprawidłowościach naliczyć także surowe kary. Ponadto wystarczy prowadzić interesy z zagranicznymi np. węgierskimi, brytyjskimi czy czeskimi podmiotami, by wiedzieć, że przepisy księgowe nakładają na przedsiębiorców szereg różnych wymagań. W większości przypadków, takie same zasady dotyczą zarówno firm mikro, jak i małych, średnich i dużych. Dlatego by uniknąć jakichkolwiek nieprzyjemności, warto jest powierzyć doświadczonej księgowej prowadzenie księgowości także i mniejszych firm.

Ile czasu można zaoszczędzić, korzystając z outsourcingu księgowości?

Księgowość firmy może okazać się żmudnym i niekiedy bardzo angażującym czasowo i umysłowo procesem, zwłaszcza pod koniec roku rozliczeniowego, ale także i każdego miesiąca, jeśli firma zatrudnia pracowników. Przy każdorazowej nowelizacji ustawy to na przedsiębiorcy ciąży obowiązek zaznajomienia się z nowymi przepisami, ich zrozumienia i zastosowania.

Nie inaczej jest w sytuacji, kiedy firma planuje inwestować w B+R oraz dokonywać odpisów amortyzacyjnych nabytych ruchomości lub nieruchomości. Każdy mikroprzedsiębiorca doskonale zdaje sobie również sprawę z tego, jak bardzo ważna jest systematyczność, tak w świadczonej pracy, jak i przy prowadzeniu księgowości. Dobrą praktyką jest uzupełnianie dokumentów rozliczeniowych na bieżąco. W przeciwnym razie, gdy nagromadzi się większa liczba faktur i rachunków, trzeba będzie poświęcić znacznie więcej czasu… a tego zawsze jest za mało.

Z takimi problemami nie ma do czynienia przedsiębiorca, który zleca obsługę księgową zewnętrznemu podmiotowi. Wystarczy ustalić zakres współpracy, przekierowywać raz w miesiącu wszystkie dokumenty księgowe i czytać maile zwrotne płynące od księgowej, aby księgowość firmy była prowadzona w sposób nienaganny. Jak znaleźć właściwy podmiot, który świadczy zawodowo usługi księgowe np. w Poznaniu? Pod frazą: „biuro księgowe poznań” niezwykle łatwo znaleźć jest biuro księgowe z siedzibą w Poznaniu. To pierwszy krok ku znalezieniu odpowiedniej księgowej.

Wartym podkreślenia jest fakt, iż księgowi obligatoryjnie muszą posiadać polisę OC. W przypadku popełnienia przez nich błędu i nałożenia na ich zleceniodawcę kary, te zostaną pokryte nie przez przedsiębiorcę, a bezpośrednio z polisy. Korzystając z pomocy profesjonalnej księgowej, scedowana zostaje odpowiedzialność za prowadzenie księgowości firmy i związane z błędem konsekwencje prawno-finansowe. W przypadku niekorzystania z outsourcingu księgowego i popełnienia błędu przez przedsiębiorcę, ten zobowiązany będzie do pokrycia nałożonych kar z własnej kieszeni lub z OC, które powinien wykupić we własnym interesie.

Księgowa na etacie czy w outsourcingu?

Zwykle firmy o większych obrotach częściej zainteresowane są zatrudnieniem księgowej na etat. Nie muszą jednak decydować się na taką formę współpracy, skoro do dyspozycji jest także outsourcing usług księgowych. To alternatywa, która pozwala na przejęcie wszystkich obowiązków księgowych przez księgową oraz zwykle na zmniejszenie kosztów. Które rozwiązanie jest lepsze?

Księgowa na etacie to przeważnie bezpieczniejsze wyjście z sytuacji. Jest „na miejscu” i może kontrolować każde zdarzenie w firmie, jednak w sytuacji nagłego wypowiedzenia umowy czy dłuższej choroby, przedsiębiorca pozostaje bez profesjonalnego wsparcia. Inaczej jest w przypadku współpracy z zewnętrznym biurem rachunkowym, które generuje zwykle niższe koszty i gwarantuje obsługę przez cały rok, bez przerw urlopowych lub przerw wynikających z choroby specjalisty. Argumentem przemawiającym na korzyść współpracy z biurem rachunkowym jest również fakt, iż to zwykle posiada znacznie większe doświadczenie, dzięki któremu może pomóc w obsłudze księgowej firm z różnych sektorów gospodarki lub o bardziej złożonej strukturze majątkowej. To może być niezwykle pomocne zwłaszcza, jeśli firma np. planuje prowadzić inwestycje poza obszarem jej dotychczasowej specjalizacji.

Kiedy wykorzystywana jest zasada kasowa?