Jak oceniać zdolność kredytową klienta przy udzielaniu kredytów konsumenckich

Jeśli osoba potrzebuje dodatkowego finansowania na zakup różnego rodzaju towarów lub uzyskanie usług, a nie ma wystarczająco pieniędzy, zwraca się o kredyt konsumencki. Takie kredyty zwykle udzielane są przez duże instytucje handlowe lub organizacje mikrofinansowe. Udzielają one pożyczek użytkownikom na zakup określonego towaru z celowym typem lub oferują programy ratalne, umożliwiając spłatę długu kupującemu równymi ratami w określonym terminie zgodnie z umową.

Jest to korzystne dla gospodarki, klienta i banku, ponieważ zwiększa się w ten sposób obieg towarów, klient otrzymuje potrzebny mu towar z wyprzedzeniem, a bank zyska zysk od pożyczkobiorcy.

O korzyściach kredytów konsumenckich

Kredytowanie skutecznie rozwiązuje codzienne potrzeby konsumentów w zakresie usług i towarów, w tym kosztownych. Jeśli w rodzinie występuje niski poziom dochodu, kredyt konsumencki jest w stanie zapewnić pomoc ekonomiczną, aby takie rodziny kupowały droższe towary. Ale jeśli w rodzinie występują wysokie dochody, również potrzebują takich kredytów, ponieważ budują prywatne lokale mieszkalne lub biorą udział w spółdzielczym budownictwie mieszkaniowym. Ludność kraju coraz częściej bierze udział w tworzeniu funduszu mieszkaniowego dla preferencyjnych programów hipotecznych, aby pozyskać fundusze na nowe budynki, a także aktywnie kupuje gotowe mieszkania. Banki udzielają korzystnych kredytów konsumenckich według różnych kryteriów, na przykład według okresów, celów lub sposobu spłaty zadłużenia przez osobę.

Zwykle ludzie pożyczają pieniądze na określony konkretny zakup, np. kupują przedmioty gospodarstwa domowego, sprzęt i wiele innych towarów. Tzw. “kredyty gotówkowe” są mniej popularne ze względu na wyższą stopę procentową.

Jak oceniać zdolność kredytową klienta

Aby udzielić takiego kredytu, bank określa potencjalną zdolność kredytową klienta. Instytucje finansowe opracowują unikalne systemy i algorytmy do tego celu, które analizują profil finansowy potencjalnego kredytobiorcy i identyfikują ryzyko niespłacenia pożyczki. Aby przeanalizować klienta

W celu analizy klient musi dostarczyć swoje zaświadczenie o dochodach, a także napisać wniosek i podać informacje o ewentualnych wcześniejszych pożyczkach. W przypadku niewystarczającej wypłacalności można zaangażować poręczycieli, którymi mogą być osoby fizyczne lub prawne, albo zastawić swój płynny majątek. To znacznie zwiększa szanse klienta na otrzymanie pieniędzy, ale też sprawia, że pożyczka jest droższa ze względu na dodatkowe procedury oceny.

Co sprawdza bank?

Podczas oceny zdolności kredytowej klienta bank zwraca uwagę na kilka czynników, w tym:

  1. Historię kredytową: bank bada, jak klient spłacał wcześniejsze kredyty i jak ogólnie odnosi się do swoich zobowiązań finansowych.

  2. Poziom dochodów: bank analizuje, ile klient zarabia i jak często.

  3. Historię kredytową: bank sprawdza, czy klient miał wcześniej opóźnienia w płatnościach, czy ma niespłacone kredyty i czy jest zadłużony wobec innych banków lub instytucji finansowych.

  4. Poziom wydatków: bank bada, jakie wydatki ma klient, ile pieniędzy wydaje na mieszkanie, jedzenie, ubrania, rozrywkę i inne.

  5. Staż pracy: bank sprawdza, ile lat klient pracuje w jednym miejscu i jak często zmienia pracę. Po przeanalizowaniu wszystkich tych czynników bank podejmuje decyzję, czy udzielić klientowi kredytu i na jaką maksymalną kwotę. Biorąc pod uwagę wszystkie ryzyka, bank może odmówić udzielenia kredytu lub zaproponować mniejszą kwotę kredytu z wyższą stopą procentową.

     

Na podstawie materiałów portalu kredytowego ZaimOboz – https://zaimoboz.com/pl/pozyczki/bez-przelewania-grosza/