Uraz kręgosłupa: związek między czasem rozpoczęcia rehabilitacji a powrotem do zdrowia

Wczesna rehabilitacja po urazowym uszkodzeniu rdzenia kręgowego może prowadzić do lepszych wyników funkcjonalnych u pacjentów w momencie wypisu oraz w następnym roku. Każdego roku ogromna liczba Polaków doznaje traumatycznych obrażeń rdzenia kręgowego.

Podczas gdy liczba tych, którzy doświadczyli tych obrażeń, nie wzrosła znacząco ani nie zmniejszyła się w ostatnich dziesięcioleciach, średni czas pobytu w warunkach intensywnej opieki i rehabilitacji po tych obrażeniach dramatycznie spadł. Jednak czas pobytu w oddziałach intensywnej opieki medycznej jest bardzo zróżnicowany, co może być potencjalnie związane z:

  • podstawowymi chorobami

  • potrzebami medycznymi niezależnymi od urazu rdzenia kręgowego.

Ci, którzy są skazani na dłuższe pobyty w ośrodkach opieki, a później rozpoczynają rehabilitację, mogą stracić szansę na skorzystanie z neuroplastyczności lub zdolności mózgu do przystosowania się do zmian neurologicznych i dostrojenia się do potrzeb pacjenta. Ten krytyczny okres czasu skłonił naukowców do zbadania wyników pacjentów po zwolnieniu z rehabilitacji, a także rok po ich urazie, w celu ustalenia, czy wcześniejsza rehabilitacja może pozytywnie wpłynąć na te wyniki w porównaniu z rehabilitacja dokonywaną później.

Byli przede wszystkim zainteresowani tym, czy wcześniejsza rehabilitacja wiązałaby się z lepszymi wynikami, gdyż w innych dziedzinach czas między ostrym zdarzeniem zdrowotnym a leczeniem ma znaczenie. Na przykład wielu pacjentów po zawale serca i że opóźnienia w leczeniu zwiększają się prawdopodobieństwo uszkodzenia serca. Wykonane badania dotyczy podobnego rodzaju związku między czasem a wynikami, ale obejmuje również opiekę po ostrym leczeniu – czas od uszkodzenia rdzenia kręgowego do rehabilitacji.

Uraz kręgosłupa i rehabilitacja – jaki związek?

Naukowcy we wspomnianym tutaj badaniu ocenili liczbę dni między urazem a przyjęciem na rehabilitację stacjonarną. Przyjrzeli się także różnym miernikom oceniającym wyniki każdego pacjenta. Obejmowały one wynik oceny funkcjonalnej niezależności – oceniający niepełnosprawność fizyczną – przy wypisie i rok po urazie, gdy jest czas na zwolnienie do prywatnego miejsca zamieszkania oraz technikę oceny i raportowania upośledzeń w celu oceny niezależności fizycznej i mobilności w rok po urazie.

Analizując dane, naukowcy wzięli pod uwagę nasilenie choroby, która może mieć wpływ na czas przebywania pacjenta pod ostrą opieką. Ponadto przeanalizowali dane dotyczące nieuleczalnie chorych pacjentów w różnych regionach, aby lepiej zrozumieć wzorce praktyk świadczonych przez dostawców w danym regionie i ich prawdopodobieństwo korzystania z opieki ostrej bardziej niż mniej agresywnie, niezależnie od stanu zdrowia pacjentów. Te dodatkowe informacje dały w efekcie możliwość poprawy zdolności do wnioskowania na temat związku między czasem od urazu do rehabilitacji a późniejszymi wynikami. To ważna dawka wiedzy dla specjalistów zajmujących się tematem oraz ich pacjentów.

Artykuł powstał we współpracy z: https://punktrehabilitacji.pl/