Kto może zostać tłumaczem przysięgłym?

translation-dictionaries-e1443625678374

Tłumacz przysięgły to osoba poświadczająca tłumaczenia z języka polskiego na obcy i odwrotnie, z obcego na polski. Jednak oprócz samego poświadczania, oczywiście takie tłumaczenia sporządza, sprawdza, poświadcza także te tłumaczenia, które wykonała jakaś inna osoba. Do obowiązków tłumacza przysięgłego należy także dokonywania tłumaczeń ustnych czy też sporządzenie poświadczonych odpisów pism.

Ma większe uprawnienia, większą odpowiedzialność, a także zwykle większe możliwości i pieniądze aniżeli zwykły tłumacz. Przede wszystkim chodzi tutaj o wykonywanie różnorakich wyżej opisanych czynności, które są związane z tworzeniem dokumentów urzędowych i pism procesowych.

Różnice

To, co odróżnia tłumacza przysięgłego od „zwykłego” tłumacza to fakt, iż tłumacz przysięgły może dokonywać wyżej wskazanych czynności w zakresie różnego rodzaju pism procesowych i dokumentów urzędowych.

Są pewne trudności

Jednak nie jest tak łatwo dołączyć do grupy zawodowej tłumaczy przysięgłych, jest bowiem sporo konkretnych i nienaruszalnych warunków, jakie kandydat na taką osobę musi spełniać. Przede wszystkim tłumacz przysięgły musi bezwzględnie posiadać obywatelstwo naszego kraju tudzież innego państwa członkowskiego Unii Europejskich. Kolejnym oczywistym i zrozumiałym wymogiem jest doskonała znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, jak również pełna zdolność do czynności prawnych. Kandydat na tłumacza przysięgłego nie może też być w żadnym wypadku jednostką karaną za umyślne popełnienie przestępstwa bądź też nieumyślne względem bezpieczeństwu obrotu gospodarczego. To jednak jeszcze nie koniec – ważny jest również pozytywny wynik egzaminu potwierdzającego jego umiejętności tłumaczeń z języka polskiego na wybrany język obcy, jak również z tegoż języka obcego na – polski.

Co ze studiami?

Od 1 lipca 2011 roku w odniesieniu do wykształcenia tłumacza przysięgłego jedynym wymogiem jest ukończenie studiów wyższych i pozyskanie z ramienia tego tytułu magistra. Nie trzeba już kończyć specjalnych kierunkowych studiów. Spełniasz wszystkie powyższe warunki? W takim razie koniecznie zgłoś się pisemnie do gotowości do przystąpienia do egzaminu. Takie zgłoszenie musisz wysłać na adres Departamentu Organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, skr. pocztowa 33).

Koszt egzaminów

Jeśli chodzi o sam egzamin to kosztuje on 800 zł. Kwotę tę należy uiścić na nr konta Ministerstwa Sprawiedliwości 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 dopisując w tytule nagłówek: „za egzamin na tłumacza przysięgłego”. Następnie czeka się do max.21 dni na podanie terminu egzaminu.

Egzamin to dwie części – ustna i pisemna w odniesieniu do przełożenia z języka polskiego na wybrany obcy i na odwrót. Możesz w jego trakcie zdobyć aż 200 punktów maksymalnie – ale dla oceny pozytywnej musisz zakończyć egzamin z wynikiem min. 150 pkt. Oczywiście, jeśli nie uda ci się przejść przez egzamin pozytywnie – masz możliwość ponownego przystąpienia do egzaminu, po uiszczeniu kwoty i wyznaczeniu terminu.

Udało się? Gratuluje! Teraz jesteś już pełnoprawnym tłumaczem przysięgłym!

Poradnik pomógł nam opracować tłumacz rosyjsko polski – dziękujemy!