Kursy – nowe kwalifikacje

Business people discussing in a meeting

Czasami studia nie spełniają naszych oczekiwań. Bywa i tak, że studia, które skończyliśmy, zupełnie nie przygotowują nas do podjęcia pracy, ponieważ w tym zakresie jakiego wymaga od nas pracodawca, były zbyt powierzchowne. Zdarza się też, że po wybranym przez nas kierunku studiów pracy po prostu nie ma i konieczne jest zmienienie wybranego i wyuczonego zawodu.

Zamiast kolejnych studiów…

Rozpoczęcie kolejnych studiów nie jest ani możliwe, ani w ogóle potrzebne. Równie dobre, a częstokroć nawet i lepsze umiejętności możemy nabyć w czasie kursów. Na przykład dobrze przeprowadzony kurs dyrektor finansowy daje rzetelne przygotowanie do pracy na tym stanowisku. Kończąc kurs absolwent otrzymuje certyfikat, który jest podstawą do ubiegania się o pracę na stanowiskach kierowniczych w działach finansowych. Kurs pozwala na zdobycie umiejętności, które umożliwią efektywną pracę i realizowanie polityki finansowej firmy, zarządzanie zespołem, negocjacje z klientem oraz kontakt z instytucjami finansowymi. Egzamin pisemny na koniec kursu pozwala na potwierdzenie kwalifikacji (kod zawodu 112006).

Minimum teorii – maksimum praktyki

Odpłatne kursy muszą być organizowane tak, aby ich uczestnik mógł wynieść z nich jak najwięcej korzyści. Dlatego firma szkoleniowa www.frr.pl stara się, aby kursanci mogli przećwiczyć wszystko w praktyce. Kurs na księgową pozwala uzyskać kwalifikacje zawodowe głównego księgowego potwierdzone certyfikatem (kod zawodu 121101), ale też pozwala zdobyć wiedzę z zakresu rachunkowości, podatków oraz prawa podatkowego. Tego typu kursy kładą też duży nacisk na to, aby osoba je kończąca miała umiejętność komunikowania się z innymi: dyrektorem finansowym, zarządem, doradcą podatkowym. Po odbyciu kursu na poziomie podstawowym, istnieje możliwość odbycia kursu rozszerzonego, na którym wiedza jest poszerzana i aktualizowana, a uczestnicy zostają wyczuleni na nowości, jakie pojawiły się w księgowości. Mogą też opanować techniki, które usprawniają pracę oraz maksymalizują jej efektywność. Jeżeli natomiast potrzebna jest wiedza tylko z pewnego obszaru, zawsze można skorzystać ze szkoleń, których tematyka jest węższa niż w przypadku bardzo rozbudowanych i wielogodzinnych kursów. Idealnym przykładem jest tutaj szkolenie finansowe trwające kilka godzin.

Po kursie – do pracy

Kurs kadry i płace ma na celu przygotowanie uczestników do samodzielnej pracy na stanowisku specjalisty do spraw kadr lub specjalisty do spraw płac. Kursanci zostają zapoznani z najważniejszymi zagadnieniami, które mogą pojawić się między pracodawcą, a pracownikiem, uczą się stosować przepisy w praktyce oraz dowiadują się, jak je interpretować. Nabywają też wiedzę na temat przepisów obowiązujących w prawie pracy, przepisach podatkowych i aktów prawnych ZUS. Ćwiczą też obsługę programów komputerowych najczęściej wykorzystywanych w tej pracy.