Logistyka a dystrybucja na czym polega różnica?

Jaka jest różnica między logistyką a dystrybucją? Na pozór niektórzy ludzie mogą uważać je za synonimy. Bez korzystania ze słownika, zarówno Logistyka, jak i Dystrybucja sugerują obrazy przedstawiające ruch towarów. Ale dla każdego, kto pracuje w łańcuchu dostaw, w szczególności z tytułem zawierającym termin logistyka lub dystrybucja, lub jeśli pracujesz w centrum dystrybucji lub firmie logistycznej, między tymi słowami są wyraźne różnice.

Ale czy są też podobieństwa? Zacznijmy od rozważenia wspólnych definicji, które są używane w logistyce i dystrybucji.

Logistyka

Według definicji „Logistyka to zarządzanie przepływem rzeczy między miejscem pochodzenia a punktem konsumpcji w celu spełnienia wymagań klientów lub korporacji. Sieć logistyczna przedmiotów fizycznych zwykle obejmuje integrację przepływu informacji, obsługi materiałów, produkcji, pakowania, zapasów, transportu, magazynowania i często bezpieczeństwa.”

Można też opisać logistykę jako zarządzanie logistyczne jest elementem zarządzania łańcuchem dostaw, który służy do spełniania wymagań klientów poprzez planowanie, kontrolę i wdrażanie efektywnego przemieszczania i przechowywania powiązanych informacji, towarów i usług od miejsca pochodzenia do miejsca przeznaczenia. Proces zarządzania logistyką rozpoczyna się od akumulacji surowców, aż do końcowego etapu dostarczenia towaru do miejsca przeznaczenia.

Na koniec warto też przytoczyć definicję, którą powinna znać każda firma spedycyjna – tutaj logistyka jest traktowana jako zarządzanie logistyczne jako część zarządzania łańcuchem dostaw, która planuje, wdraża i kontroluje wydajne, efektywne naprzód oraz odwraca przepływ i składowanie towarów, usług i powiązanych informacji między punktem pochodzenia a punktem konsumpcji w celu spełnienia wymagań klientów.

Działania związane z zarządzaniem logistyką obejmują zazwyczaj zarządzanie transportem przychodzącym i wychodzącym, zarządzanie flotą, magazynowanie, obsługę materiałów, realizację zamówień, projektowanie sieci logistycznych, zarządzanie zapasami, planowanie podaży / popytu oraz zarządzanie zewnętrznymi dostawcami usług logistycznych.

Dystrybucja

Słowo „dystrybucja” ma tak wiele różnych znaczeń poza tym, które jest związane z zarządzaniem łańcuchem dostaw, że ograniczyliśmy te definicje tylko do tych, które są zgodne z naszym kontekstem. Na przykład można definiować to zarządzaniem dystrybucją które oznacza nadzorowanie przepływu towarów od dostawcy lub producenta do punktu sprzedaży. Zarządzanie dystrybucją to nadrzędny termin, który odnosi się do wielu działań i procesów, takich jak pakowanie, zapasy, magazynowanie, łańcuch dostaw i logistyka.

Porównanie logistyki i dystrybucji

Krótko mówiąc, najłatwiej byłoby uznać dystrybucję za podzbiór logistyki. Ale kiedy spojrzysz na definicje, które tu przedstawiliśmy, z bardzo renomowanych źródeł, naprawdę bardzo trudno jest dostrzec jakiekolwiek różnice między tymi dwoma terminami. Słowa i pojęcia planowania, przemieszczania towarów, obsługi materiałów, zarządzania zapasami, magazynowania i tak dalej są w zasadzie takie same w definicjach logistyki, jak i dystrybucji.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://www.mw-spedition.com/firma-spedycyjna/ .