Lubisz adrenalinę? Sprawdź w jakich zawodach legalnie używa się broni strzeleckiej

160225212635-03-kansas-shooting---restricted-super-169

Coraz więcej Polaków wyraża chęć posiadania własnej broni, jednak liczba wydawanych pozwoleń na jej legalne używanie w naszym kraju od lat kształtuje się na podobnym poziomie. Znaczną część grona osób dysponujących bronią stanowią przedstawiciele tych zawodów, w których niezbędne jest jej używanie. Należy pamiętać, że uzyskanie licencji wiąże się z ukończeniem 21 lat, przeprowadzeniem badań psychologicznych oraz zdaniem egzaminu przed komisją.

Policjant

Każdy policjant pełniący służbę jest wyposażony w broń.

W przypadku tego zawodu broń palna może zostać użyta w celu odparcia bezpośredniego zamachu na życie, zdrowie lub wolność funkcjonariusza policji czy innej osoby, a także, gdy środki przymusu bezpośredniego okazały się niewystarczające lub niemożliwe do użycia, ze względu na okoliczności danego zdarzenia.

Pomimo tego, że policjant jest zawodem, który mocno kojarzy się z posiadaniem broni, użycie jej i strzałów ostrzegawczych przez funkcjonariuszy wyłącznie w uzasadnionych przypadkach jest sporadyczne. Każdego roku broń służbowa zostaje wykorzystywana ponad 100 razy.

Według oficjalnych statystyk, 88 % policjantów pełniących służbę dysponuje bronią krótką nowoczesnego typu. Najpopularniejsze są pistolety P-99 oraz Glocki. Ponadto na wyposażeniu znajdują się pistolety maszynowe, karabiny szturmowe i wyborowe oraz strzelby gładkolufowe. Ze środków pozyskanych z Programu Modernizacji Policji, każdego roku dokonuje się licznych zakupów uzbrojenia i amunicji.

Ochroniarz

Pracownicy firm ochroniarskich w znacznie mniejszym stopniu dysponują bronią niż policjanci. Szacuje się, że 80 % z nich nie posiada odpowiednich uprawnień.

Główną przyczyną tego zjawiska jest rzadko spotykane przeprowadzanie kursów na uzyskanie licencji czy finansowanie specjalistycznych szkoleń przez firmy ochroniarskie. Sami pracownicy niechętnie decydują się na samodzielne opłacanie, nie tylko z powodów finansowych, ale również braku zapotrzebowania na kandydatów z uprawnieniami do posiadania broni.

Większość ochroniarzy pracuje w obiektach wielkopowierzchniowych, tj. hipermarkety czy pawilony i galerie handlowe. Są to miejsca, w których należy zachować szczególną ostrożność wobec nieuczciwych klientów dokonujących np. kradzieży, jednak w ich przypadku dopuszcza się wyłącznie działań prewencyjnych. Broń wymagana jest wtedy, gdy strzeżone zostają obiekty obowiązkowo chronione.

Instruktor strzelectwa

Jak sama nazwa wskazuje, charakter pracy instruktora strzelectwa opiera się na ciągłym kontakcie z bronią. Jego zadaniem jest dokładne zapoznawanie zainteresowanych, m.in. z odpowiednim trzymaniem pistoletu czy jego właściwym i bezpiecznym używaniem.

Każdy, kto wykonuje ten zawód, również musiał przejść szkolenie uprawniające do posiadania broni oraz zaliczyć egzamin praktyczny. Nabyte umiejętności wykorzystywane są przede wszystkim na strzelnicach, ale także w ośrodkach sportowych lub pod gołym niebem, w specjalnie przeznaczonych do tego obszarach niezamieszkałych przez ludzi i zwierzęta.

Warto zauważyć, że coraz więcej młodych osób korzysta z usług instruktorów strzelectwa. Zamierzasz uprawiać strzelectwo sportowe? Tutaj sprawdzisz, którą wiatrówkę powinieneś nabyć: http://1rblog.pl/jaka-wiatrowka-jest-najlepsza-ranking-poradnik