Największe zagrożenia płynące podczas użytkowania pras hydraulicznych

Dake-Hydraulic-Press

Prasa hydrauliczna to rodzaj urządzenia wykorzystywanego najczęściej do obróbki plastycznej metalu. Ze względu na swą dużą moc, ogromną trwałość oraz płynny przesuw, znalazła zastosowanie w wielu zawodach i kategoriach techniki.

Może być używana zarówno jako podnośnik, np. do wind osobowych, ale również jako maszyna do wyciskania znacznie mniejszych sprzętów sanitarnych, tj. zlewozmywaki (np. zobacz zlewozmywaki podwieszane tłoczone prasą). Warto jednak zaznaczyć, że skomplikowana budowa i trudność obsługi tej maszyny, mogą stwarzać potencjalne zagrożenie dla jej operatora.

Przykłady zagrożeń

Najczęściej spotykane niebezpieczeństwa dotyczą kwestii mechanicznych, związanych z pracą ruchomych części urządzenia, tj. suwak wywierający nacisk w prasie, który może spowodować m.in. odcięcie, zgniecenie lub uderzenie. Z kolei cały układ napędowy wraz z silnikiem, przekładnią i kołem zamachowym, stwarza zagrożenie pochwycenia, wplątania lub zagniecenia.

Jak każda inna maszyna, prasa hydrauliczna wymaga profesjonalnej obsługi. Pracownik, który niewłaściwie używa jej do wykonywania swych obowiązków, jest narażony na różne niebezpieczeństwa jak np. porażenie prądem elektrycznym na skutek uszkodzenia lub działania urządzenia pod zbyt dużym napięciem. Istnieje też spore ryzyko oparzenia, mające związek z nagrzanymi częściami układu oraz wytryskiem płynów pod wysokim ciśnieniem, w systemach hydraulicznych i pneumatycznych. Zagrożenie stanowi także nieprzestrzeganie zasad ergonomii pracy, czyli przede wszystkim nieprawidłowa pozycja ciała.

Potencjalne ryzyko wywołują też czynniki niezależne od ludzkiej pracy, jak chociażby promieniowanie wiązkami laserowymi czy substancje szkodliwe w materiałach poddanych obróbce oraz w układach hydraulicznych.

Jak można zapobiec powyższym zagrożeniom?

Wprowadzone przepisy prawne nakazują, aby producent prasy hydraulicznej zapewnił, że urządzenie spełnia wszystkie wymagania w zakresie ochrony bezpieczeństwa i zdrowia. Niezbędne jest również oznakowanie CE na maszynie, które stanowi dowód spełnienia dyrektyw unijnych oraz deklaracja zgodności WE świadcząca o tym, że została ona wprowadzona do obrotu zgodnie z wszystkimi obowiązującymi normami. Do zestawu musi być też dołączona pełna dokumentacja techniczna zawierająca dokładną instrukcję obsługi i konserwacji prasy, w tym dane dotyczące podstawowych parametrów technicznych oraz informacje na temat emisji hałasu czy drgań, które także mogą być zagrożeniem w pracy.

Aby zapobiec wszelkim niebezpieczeństwom związanym z niewłaściwym operowaniem urządzenia, należy zatrudnić do jego obsługi osobę, która odbyła właściwy kurs oraz została profesjonalnie przeszkolona w zakresie działania prasy hydraulicznej i posługiwania się nią w pracy.

Należy również pamiętać o regularnych przeglądach maszyny u serwisanta. Tylko w ten sposób możemy znacząco zmniejszyć ryzyko wystąpienia niespodziewanych awarii włączonej prasy, a tym samym podwyższyć poziom bezpieczeństwa, dzięki czemu jej operator jest mniej narażony na ewentualne wypadki.