Niezbędne informacje na temat podatku CIT-8

ygsJVBfS2ZKt9ua

Pierwsze miesiące roku to czas składania rocznych deklaracji podatkowych. W znacznej większości przypadków ostateczny termin rozliczenia z fiskusem mija wraz z końcem kwietnia. Jednak organizacje pozarządowe, wypełniające obowiązkowe zeznanie CIT-8, mają na to czas krótszy o cały miesiąc, dlatego już teraz warto dowiedzieć się, w jaki sposób prawidłowo wypełnić ten dokument.

Czym jest podatek CIT-8?

Według informacji Ministerstwa Finansów, podatek CIT-8 to zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.

Tłumacząc na bardziej przystępny język, jest to deklaracja finansowa polskich stowarzyszeń i fundacji, uwzględniająca wszystkie uzyskane przychody i poniesione koszty w minionym roku podatkowym oraz ewentualne zwolnienie z obowiązku płacenia podatku dochodowego od osób prawnych.

W przypadku większych organizacji, które korzystają z usług profesjonalnej księgowości, to właśnie pracownicy biura rachunkowego przygotowują dokumenty i wysyłają je do właściwego urzędu skarbowego. Pozostałe fundacje i stowarzyszenia mają możliwość zrobienia tego samodzielnie, lecz nie mogą pominąć żadnego punktu przy wypełnianiu zeznania CIT-8.

Wypełnianie deklaracji krok po kroku

W pierwszej kolejności należy określić cel i miejsce składania zeznania podatkowego, podstawowe dane identyfikacyjne, tj. nazwa, adres i REGON firmy oraz czas rozliczeniowy obejmujący najczęściej cały poprzedni rok kalendarzowy.

Kolejnym krokiem jest informacja o składanych załącznikach, w zależności od tego, czy organizacja w danym okresie wykazała jakiekolwiek dochody. Inny formularz uwzględnia ewentualne darowizny od innych firm czy osób prywatnych.

Dalsze etapy wypełniania deklaracji CIT-8 dotyczą samych obliczeń. Początkowo należy ustalić przychody, czyli m.in. składki członkowskie, uzyskane darowizny i dotacje czy środki otrzymane w ramach przekazanego 1 % podatku dochodowego osób fizycznych. Następnie w sposób analogiczny trzeba wpisać koszty uzyskania przychodów, z wyjątkiem tych podstawowych dla organizacji pozarządowych, jak np. wydatki z dotacji od administracji publicznej.

Następna część to ustalenie, czy organizacja zanotowała dochód czy stratę, w zależności od różnicy pomiędzy przychodami, a kosztami ich otrzymania. Jeżeli dojdzie do pierwszej sytuacji, obowiązkowe będzie wypełnienie wspomnianego załącznika CIT-8/O, z uwzględnieniem dochodów wolnych od podatku.

Wracając do głównego zeznania, trzeba obliczyć podstawę opodatkowania na podstawie poprzednich informacji oraz ustalić, czy stowarzyszenie bądź fundacja otrzymała w poprzednim roku darowiznę. Jeśli tak, konieczne będzie wpisanie jej kwoty oraz cele, na które została ona przeznaczona.
Zbliżając się do końca uzupełniania formularza CIT-8, wypełniający musi wpisać imię i nazwisko osoby reprezentującej podatnika i datę wypisywania wszystkich informacji oraz złożyć pieczątkę i podpis w ostatniej rubryce.

Pomocnym podczas wypełniania CIT-8 będzie z pewnością specjalne oprogramowanie dostępne na stronie http://cit-8.pl/