O coachingu – wiedza w pigułce

vector_4231 (1)

Czy wiesz czym jest coaching? Do czego służy i w jaki sposób możesz wykorzystać jego efekty w codziennym życiu – pracy, sferze osobistej? Jak jego wyniki mogą sprawić, że z obowiązków będziesz czerpał więcej przyjemności?

Pojęcie coachingu i szeroko pojętego rozwoju osobistego przewija się we współczesnym zestawie pojęciowym bardzo często. Opinie na ten temat są różne – niektórzy uważają podjęcie współpracy z coachem za niepotrzebny wydatek, niewydajną “terapię”, a także pewien przejaw ekstrawagancji. Inni z kolei, zazwyczaj po bezpośrednim kontakcie i doświadczeniu z coachingiem mają zgoła inne zdanie – doceniają efekty współpracy i polecają usługi coachingowe znajomym.

Odpowiedź na pytanie, która z ocen jest bardziej wartościowa i prawdziwa pozostawię do indywidualnego rozpatrzenia. Za zadanie stawiam sobie przedstawienie faktów i sprawdzonych informacji, które być może wyjaśnią samą istotę coachingu – w kilku punktach jego charakterystyki.

Czym jest coaching i jak może wpłynąć na rozwój osobisty? Jak

Przede wszystkim należy opisać, w jakiej formie odbywają się spotkania, które są osią działalności coachingowej. Równorzędna relacja klienta i coacha to podstawa współpracy. Na tej płaszczyźnie odbywają się rozmowy między tymi dwoma personami, które mogą być przeprowadzane osobiście, ale w dobie powszechnego wykorzystywania zdobyczy techniki – również za pośrednictwem komunikatorów internetowych lub innych serwisów, a także telefonicznie.

Na samym początku klient przedstawia – z pomocą coacha – cele, które w konkretnym szkoleniu chciałby osiągnąć, nad jakimi sferami swojej osobowości czy zachowań, przyzwyczajeń chciałby pracować. W następnym kroku wspólnie z szkolącym precyzuje plan – harmonogram, według którego prowadzone będą konkretne działania w obranym kierunku.

Skupiając się na wybranych celach, klient poprzez rozmowę z coachem sam dochodzi do skutecznych rozwiązań i metod działania. Coach stoi jakby z boku, umiejętnie nakierowując szkolonego na odpowiednie ścieżki, moderując w pewien sposób jego osobiste przemyślenia.

Główną zaletą coachingu jest to, że klient wypracowując samodzielnie receptę na pokonanie napotkanych przeszkód, kreując ją samemu  – lepiej będzie wprowadzał ją w życie, a także zostaną “zaprogramowane” w działaniu w przyszłości.

Coach używając sprawdzonych metod oraz poprzez umiejętne zadawanie kluczowych pytań pomaga klientowi dojść do rozwiązania niedoskonałości, a także szlifować te obszary, które chciałby rozwijać. Proces ten bardzo często kończy się również w taki sposób, że szkolony zdaje sobie sprawę z nieodkrytych do tej pory lub bardzo zaniedbywanych lub pomijanych predyspozycji. Pozwala to na skupienie się na nich, rozwijanie ich i czerpanie maksimum satysfakcji poprzez korzystanie z nich w codziennym życiu.

Przedstawiony tutaj zarys coachingu to ledwie wstęp do tego, co ma on do zaoferowania. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat – odwiedź stronę innersource.pl/coaching-poznan.