Oddziaływanie prądu elektrycznego na organizm ludzki – czyli BHP w pracy

electrician testing industrial machine

Wypadki nazywane przez nas popularnie porażeniem prądem następują, kiedy organizm ludzki ma kontakt z prądem przemiennym, czyli takim o częstotliwości 50 Hz i napięciu 400/230 V. Najgroźniejsze dla człowieka jest porażenie prądem o częstotliwości od 15 do 100 Hz. Żeby zdać sobie sprawę, jakim zagrożeniem jest dla człowieka prąd, wystarczy zapoznać się z pośrednimi i bezpośrednimi skutkami kontaktu z nim.

Skutki przepływu prądu przed ludzki organizm

Skutki bezpośrednie:

 • Dochodzi do elektrolizy krwi i płynów ustrojowych, co może skończyć się nawet śmiercią.
 • Porażeni prądem bardzo często tracą przytomność.
 • Może dojść do fibrylacji, czyli migotania komór sercowych, co bardzo często skutkuje zgonem.
 • Dochodzi do zaburzeń krążenia krwi i zatrzymania oddechu.
 • Odczuwalny jest silny ból i skurcze mięśni.
 • Może dojść do zaburzenia zmysłu równowagi, a także problemów ze wzrokiem i słuchem.
 • Dochodzi do oparzeń skóry i narządów wewnętrznych, a nawet zwęglenia części ciała.

W chwilę po porażeniu prądem ludzki organizm odczuwa wstrząs elektryczny, którego objawy przypominają objawy silnego stresu. Mamy tutaj do czynienia z drżeniem ciała, nadmiernym wydzielaniem potu i bladością skóry. Porażenie prądem następuje wtedy, kiedy ciało człowieka ma jednocześnie kontakt z dwoma punktami, które charakteryzują się różnymi potencjałami elektrycznymi. W takim momencie zamknięty zostaje przepływ dla prądu rdzeniowego i ładunek elektryczny przepływa przez ciało człowieka.

Skutki pośrednie:

 • Oparzenia skóry i jej metalizacja, która spowodowana jest poprzez osadzenie się na warstwie dermalnej stopionych cząsteczek metali.
 • Uszkodzenie wzroku wywołane jaskrawością łuku elektrycznego.
 • Oparzenia wynikłe na skutek kontaktu z rozgrzanym przedmiotem lub zwarcia.
 • Mechaniczne uszkodzenia ciała związane z porażeniem.

Od czego zależą skutki porażenia prądem?

 1. Przede wszystkim są zależne od tego, jak długo prąd przepływał przez ciało.
 2. Zależą od tego, jaka była powierzchnia styku, przez którą przechodził prąd i jaka była siła docisku przewodnika do ludzkiego ciała (bardzo często zdarza się, że przy rażeniu prądem zaciskane są mięśnie i to jeszcze bardziej pogarsza sytuację poszkodowanego).
 3. Skutki zależne są również od rodzaju prądu, czy jest to prąd przemienny o małej, czy dużej częstotliwości, a może prąd stały lub jednokierunkowy impuls prądowy.
 4. Od tego, jaka jest wartość natężenia i napięcia prądu, a także od psychofizycznego stanu osoby porażonej.

Artykuł został przygotowany przez Portal elektryczny Branzaelektryczna.pl