Opracowywanie bezpiecznych procedur pracy z betonem

concrete-pump-2222450_960_720Przepisy nakładają na pracodawców obowiązki kontrolowania wszelkiego ryzyka związanego z pracami budowlanymi, w tym cięciem i wierceniem betonu. Niektóre zadania związane z cięciem i wierceniem betonu mogą obejmować prace budowlane wysokiego ryzyka, dlatego należy przygotować i przestrzegać oświadczenia o bezpiecznej metodzie pracy.

Wszystkie kontrole ryzyka muszą być regularnie przeglądane i dostosowywane w celu uwzględnienia wszelkich zmian w miejscu pracy. Osoby pracujące na własny rachunek muszą przestrzegać przepisów w taki sam sposób, jak pracodawcy i upewnić się, że ich praca nie naraża ludzi na zdrowie i bezpieczeństwo ryzyka Więcej informacji można znaleźć w publikacjach oficjalnie związanych z tym tematem, warto się z nimi zapoznać bez względu na to czy chodzi o beton B15 czy jakikolwiek inny rodzaj.

Opracowywanie bezpiecznych procedur

mean well hlgPrzed rozpoczęciem cięcia lub wiercenia betonu na placu budowy konieczne jest odpowiednie planowanie i przygotowanie, aby zapewnić bezpieczne wykonanie pracy. Planowanie i koordynacja muszą obejmować konsultacje z osobami zaangażowanymi w pracę oraz ze wszystkimi przedstawicielami ds. Bezpieczeństwa i higieny pracy.

Należy przygotować oświadczenie o bezpiecznej metodzie pracy, które określa, w jaki sposób należy bezpiecznie wykonać pracę w określonym miejscu. Jeśli wykonywane są prace wysokiego ryzyka, przed rozpoczęciem pracy należy przygotować się do niej w należyty sposób. Prace wysokiego ryzyka to prace budowlane obejmujące (ale nie tylko):

 • ryzyko upadku osoby na więcej niż dwa metry
 • rozbiórkę
 • usunięcie lub prawdopodobne zaburzenie azbestu
 • zmiany konstrukcyjne, w których zastosowane zostaną jakieś tymczasowe podpory, aby zapobiec zapadnięciu się konstrukcji
 • pochylenie lub prefabrykacja betonu
 • zamknięte przestrzenie
 • tunele
  wykop lub szyb głębiej niż 1,5 metra
 • praca na lub w pobliżu sieci dystrybucji gazu pod ciśnieniem lub rurociągów
 • praca na lub w pobliżu linii chemicznych, paliwowych lub chłodniczych
 • praca na lub w pobliżu instalacji lub usług elektrycznych
 • praca w obszarach, które mogą mieć zanieczyszczoną lub łatwopalną atmosferę
 • praca na lub w pobliżu dróg lub kolei, które są w użyciu
 • miejsca pracy, w których występuje ruch zasilanej instalacji mobilnej
 • obszary, w których występują ekstremalne temperatury
 • praca w wodzie, nad lub w pobliżu wody lub innych cieczy, jeśli istnieje ryzyko, że ktoś może się utopić, a także ponieść ryzyko zaangażowania w cięcie i wiercenie.

Przygotowanie do pracy z betonem powinno również uwzględniać takie kwestie, jak warunki pogodowe, dostęp do miejsca pracy, barykady i znaki ostrzegawcze, a także bezpieczne usuwanie wszelkich wyciętych elementów lub rdzeni. Zgodnie z pozwoleniami i procedurami głównego wykonawcy, tam gdzie ma to zastosowanie wszystko to musi zostać absolutnie uwzględnione. Bezpieczna praca w budownictwie ogólnym ma znaczenie, dlatego jako pracodawca w tej branży musisz znać szczegółowe porady na temat przestrzegania wszystkich działań tak, aby były zgodne z Regulaminem.